Anmälan öppen för barn födda 2018-2019
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
GENOM HELA LIVET
Enskede IK
Enskedemodellens 10 punkter

 

 1. Sveriges trevligaste förening

Enskede IK ska upplevas som Sveriges trevligaste förening. Vi agerar respektfullt och vänligt mot varandra och mot utomstående spelare, ledare, domare, föräldrar och publik. Enskedespelare och ledare ska uppträda sportsligt på och vid sidan av planen. Enskede IK ska ha en stark lag- och klubbkänsla i hela föreningen.

 

 1. Så många som möjligt så länge som möjligt

Enskede IK:s ambition är att ta emot alla barn, ungdomar och seniorer som söker sig till föreningen. I Enskede IK är målet att alla spelar fotboll så länge man själv vill och att det ska finnas lag i samtliga åldersklasser och på olika nivåer.

 

 1. Gedigen fotbollsutbildning

Enskede IK ska ge samtliga aktiva spelare förutsättningar för en gedigen fotbollsutbildning. Oavsett spelarens tidigare erfarenhet och nivå ges likvärdiga förutsättningar för att utvecklas. Föreningen ska ha en uppdaterad och aktuell spelarutbildningsplan som följer Svenska fotbollförbundets riktlinjer.

 

I Enskede IK utbildas samtliga tränare och ledare internt och föreningen bekostar även viss extern vidareutbildning. Samtliga träningsgrupper från och med 8 års ålder har åtminstone en tränare som innehar minst Svenska fotbollförbundets Tränarutbildning D. Alla tränare träffas regelbundet för att utbildas i vår spelarutbildningsplan.

 

Enskede IK:s kansli består av anställd fotbollskunnig personal som stödjer och utbildar alla ledare i föreningen så att träningar och verksamhet bedrivs enligt Enskedemodellen och spelarutbildningsplanen.

 

 1. Ambitionsindelning

I Enskede IK bildar vi förstalag då spelarna når junioråldern, vilket man gör som 15-åring. Indelningen i ambitionsnivåer sker enligt SvFF:s riktlinjer och görs i samråd mellan sportchef, tränare och spelarna själva. Före ambitionsindelningen sker ligger fokus på prestation före att vinna enstaka matcher eller serier och inga spelare ges förtur till match- och cupspel baserat på kompetens.

 

Enskede IK uppmuntrar till temporära samarbeten inom och i speciella fall vid behov mellan åldersgrupperna. Detta för att stimulera spelare som behöver utmaningar på en högre nivå än den egna träningsgruppen. Detta samarbete kan omfatta både träning och match.

 

 1. Multiidrottande

Föreningen är positiv till att våra spelare ägnar sig åt fler aktiviteter än fotboll, då detta enligt forskningen kan gynna individen och dennes fotbollsmässiga utveckling. Därför är det helt i sin ordning om en spelare avstår vissa fotbollsträningar eller fotbollsmatcher på grund av annat idrottsutövande. Föreningen förespråkar lyhördhet och kommunikation mellan ledare och spelare för att göra multiidrottande möjligt.

 

 1. Social trygghet och individens utveckling

I Enskede IK eftersträvar vi en trygg social miljö där individens utveckling står i centrum. Därför är det viktigt för oss att Enskede IP upplevs som en säker plats och att alla ledare och tränare är prövade i belastningsregistret. Miljön ska vara öppen och lärande och man tillåts göra misstag, allt för att främja spelarens utveckling. Detta gör även att alla medlemmar känner sig välkomna i verksamheten. Vi värdesätter allas idrottande lika mycket, oavsett fotbollskunskaper.

 

Alla spelare spelar minst halva matchen med en rekommendation om att alla spelare spelar två av tre perioder i de olika spelformerna till och med 9 mot 9. Från 11 mot 11 spelar alla minst en halvlek, med undantag för förstalagen i juniorfotbollen där spelgaranti gäller så långt det går. Alla som är kallade till match får alltid spela, undantaget seniorlagen. Ingen form av otillåtna prestationshöjande eller drogrelaterade medel får förekomma inom Enskede IK.

 

 1. En inkluderande och jämställd förening

I Enskede IK ska alla känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, ekonomisk förutsättning, religion eller sexuell läggning. Föreningen skall motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. Alla medlemmar ska ha samma möjlighet att idrotta och verka i Enskede IK. Det säkerställer vi genom att fördela föreningens resurser ur ett jämlikhetsperspektiv.

 

 1. Rimliga kostnader och Enskede IK:s sociala fond

I Enskede IK ska alla ges möjlighet att spela fotboll oavsett hemmets ekonomiska status. Därför strävar vi efter att hålla nere avgifterna och samtidigt erbjuda verksamhet med god kvalitet (ekonomi i balans). Utan träningsavgifter och de ideella insatserna från ledare, tränare och föräldrar kompletterat med stöd från föreningens anställda skulle detta inte vara möjligt.

 

Om ett lag vill komplettera verksamheten genom att till exempel delta i cuper, bör detta finansieras genom lagaktiviteter där laget gemensamt samlar in pengar. Ingen spelare ska under säsong ställas inför nya avgifter som innebär att man tvingas avstå från att delta i lagets aktiviteter av ekonomiska skäl. De ekonomiska förutsättningarna ska vara kända av spelare/familjer innan säsong påbörjas.

 

För familjer som har svårt att klara de kostnader som fotbollsspel i Enskede IK innebär, finns Enskede IK:s sociala fond instiftad av ICA Kvantum BEA. Möjlighet till bidrag gäller kläder och träningsavgifter. Fonden täcker inga ytterligare kostnader som eventuellt kan tillkomma, som till exempel träningsläger och/eller cuper.

 

 1. Stöttande föräldraskap

Som förälder är du en god representant för Enskede IK och en förebild för ditt och andras barn. Det innebär att du behandlar spelare, ledare, motståndare och domare med respekt och respekterar domarnas beslut. Du stöttar vid både med- och motgång vilket innebär att du så ofta du kan ger beröm, uppmuntrar och inspirerar ditt och andras barn. Du agerar i enlighet med Enskede IK:s värdegrund och Enskedemodellen och tar ansvar och påtalar om du märker att dessa inte följs.

 

 1. Kontinuerlig utvärdering

Hela föreningens arbete präglas av ett demokratiskt förhållningssätt och en ständig utveckling. Efter avslutad säsong får därför alla medlemmar en enkät från Enskede IK där de har möjlighet att ge sina synpunkter på den verksamhet som bedrivits. Syftet med enkäten är att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.

Om Enskedemodellen

Enskedemodellen handlar i grund och botten om hur en verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en väl fungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är baserat på forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet kring spelarutveckling samt barns och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling. Övergången till Enskedemodellen klubbades i Enskede IK:s styrelse våren 2014. Enskedemodellen är en levande modell och vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra den.

 

Varför Enskedemodellen?

Som många andra föreningar vill Enskede IK att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt. Föreningen ser som sin uppgift att fostra fotbollsspelare och medmänniskor. Enskede IK ska stå för tillit, ärlighet, samarbete och gemenskap. 

 

Enskede IK tror att Enskedemodellen, i enlighet med idrottsforskningen, skapar en optimal miljö för spelarutveckling; en miljö där spelaren känner sig trygg och där fotbollen upplevs som någonting lustfyllt. Vi menar att glädje är inlärningens viktigaste komponent. Att skapa duktiga fotbollsspelare handlar om att förstärka deras kärlek till fotbollen. En spelare som älskar fotboll lever med bollen och tar alla tillfällen som finns att spela. Den organiserade och instruktörsledda träningen är viktig, men för att bli en riktigt bra fotbollsspelare är spontanspelet också mycket viktigt. Därför är tränarens viktigaste uppgift att stimulera motivationen och passionen hos den enskilda spelaren. 

 

Vidare vill Enskede IK skapa ett livslångt intresse för fotbollen. Vår målsättning är att en spelare efter avslutad ”karriär” väljer att engagera sig i föreningen som tränare, ledare eller förtroendevald. Vi tror att det är det bästa sättet för att skapa en hållbar och fungerande verksamhet. 

 

Nedan följer en kort sammanfattning om vad Enskedemodellen står för samt hur det tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Läs också vår verksamhetsbeksrivning där vi beskriver vår verksamhet som helhet i Enskede IK.

 

Enskedemodellens fundament

I Enskedemodellen står individens utveckling i fokus där vi jobbar med prestationsmål istället för resultatmål. På så sätt kan alla spelare kliva av som vinnare efter matchen oavsett vad resultatet blev. Det gör också att spelarna kan känna att de har presterat bra under matchen och med egna ord kan förklara varför de är nöjda med sin insats. 

 

Vi verkar för en trygg miljö där spelaren vågar misslyckas och där vi tillåter att spelaren får utveckla sin kreativitet genom att göra på sitt eget sätt. Tränarens uppgift är inte att påpeka misstagen utan att stimulera och peppa till att få spelaren att vilja fortsätta utvecklas. Det enda misslyckandet är att inte försöka en gång till.  

 

Vi anser att en spelare inte bara ska ha rätt fysiska och psykiska förutsättningar, de sociala förutsättningarna är minst lika viktiga. Förutom att spelaren ska lära sig tekniska och taktiska moment på fotbollsplanen handlar fotbollsutbildning i Enskede IK också social utveckling. Det handlar exempelvis om att förstå och acceptera att alla spelare i ett lag inte har samma förmåga att klara av alla moment. Istället för att skylla en förlust på en enskild spelare lär sig istället alla spelare att ta förlusten som ett lag, peppa varandra och att försöka hjälpa varandra att bli så bra som möjligt.  Detta är ovärderliga kunskaper såväl i samhället som inom idrotten. 

 

Vi tror inte på tidig selektering där träningsgrupper i en förening splittras eller där unga talanger värvas till elitsatsande storklubbar. Det är för det allra mesta negativt både för den utvalda spelaren och för den bortvalda spelaren. Istället tror vi på att heterogena och spretiga grupper är det bästa för fotbollsutvecklingen, då forskning har visat att kompisar är lika viktigt som fotbollskunnande för att en spelare ska fortsätta spela fotboll. 

 

Verksamheten

 

Träningsgrupper

I Enskedemodellen bildas förstalag vid 15 års ålder. Uttagningarna börjar året innan och där gör spelarna själva ett aktivt val om vilken väg man vill pröva, ambition eller generell grupp. Anledningen till åldern för bildande av förstalag är att de allra flesta då har passerat den tillväxtspurt, där man växer som mest, vilket gör att bedömningen av vem som är duktig blir mer rättvis. Risken att spelare slutar minskar därför.

 

Uttagningarna till förstalag är frivillig. Spelaren bestämmer själv om hen vill utsätta sig för urvalsprocessen. Om spelaren själv väljer att inte delta i en förstalagsuttagning får hen fortfarande spela i föreningen i det generella spåret. Inga dörrar till varken förstalag eller seniorlag stängs, utan verksamheten fortsätter som vanligt. Ambitionen är att spelarna som inte tillhör förstalaget fortsätter att erbjudas lika bra träning och utveckling som de spelare som tillhör förstalaget. 

 

Upp till 15-års ålder ingår spelaren i en träningsgrupp men kan erbjudas matchspel på olika nivåer inom åldersgruppen. För att stimulera spelare som för tillfället behöver utmaningar på en alternativ nivå förespråkar Enskede IK ett nära samarbete mellan åldersgrupperna i föreningen där man samarbetar kring lag som är anmälda på olika nivåer i Sanktan. På så sätt kan alla spelare få spela på en nivå som passar dem, både kunskaps- och ambitionsmässigt. 

 

Träningsupplägg

Enskedemodellen handlar i första hand inte om strikta riktlinjer vad gäller träning, däremot anser vi att det är några principer man som tränare bör hålla sig till och respektera när det kommer till planering av träning. 

 

 • Individen står alltid i centrum. Alla människor är unika och bara för att en spelare är 10 år på pappret betyder det inte nödvändigtvis att spelaren är 10 år ur ett fysiskt och/eller psykiskt perspektiv. Saker som till exempel när på året man är född eller hur tidigt/sent man kommer i puberteten påverkar den fysiska och psykiska mognaden. Det är viktigt att respektera genom att inte bedöma spelaren genom andra utan genom dess egen förmåga och prestation. Ge därför feedback på insatsen istället för på resultatet (t ex ”jättebra pendlat när du sköt” istället för ”vilket snyggt mål”). 

 

 • Sen specialisering. Fotboll är en idrott där så kallad sen specialisering är den bästa vägen till framgång enligt forskningen. Det innebär att barn och ungdomar inte bör göra en ensidig satsning på fotbollen förrän de har uppnått en ålder av minst 15/16 år. Tillåt och uppmuntra därför spelare att hålla på med andra idrotter/aktiviteter eftersom det är lika utvecklande för fotbollen. Bestraffa inte barn som multisportar eller prioriterar andra aktiviteter framför fotbollen genom att inte låta dem vara med på matchen, vi tror istället att barnet förblir motiverat och därmed utvecklas mer om barnet själv får bestämma hur mycket fotboll som hen spelar. Det betyder inte samma sak som en kravlös verksamhet, utan bara att vi anser att fotbollsutveckling kan ske på en mängd olika sätt. 

 

 • "Perception-Understanding-Decision-Action". Vi tror på att spelaren utvecklas bäst om hen självständigt får ta ett beslut vad som bör göras i en viss situation, istället för att du som tränare skriker ut det. Försök att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla spelare att många gånger under en träning ställas inför situationer där de själva tvingas lösa problem som uppstår. Om du anser spelaren borde löst problemet på ett annat sätt, låt spelaren ställas inför samma situation igen men med nya förutsättningar (t ex att man bara får passa bollen framåt i planen).

 

 • Vi går efter devisen ”Låt alla träna så mycket de vill, men inte på andras bekostnad”. Det betyder att även om en spelare väljer att inte komma på alla träningar får hen fortfarande spela match. 

 

 • Matchning på alla nivåer. För att en spelare ska utvecklas tror vi på en träningsmodell som vi kallar "25-50-25". Det betyder att spelaren 25 procent av tiden ställs inför övningar/matcher där hen får dominera, 50 procent av tiden ställs inför övningar/matcher där hen utsätts för konkurrens och de flesta befinner sig på samma nivå samt 25 procent av tiden ställs inför övningar/matcher som är mycket tuffa och där spelaren verkligen får kämpa för att hinna med. 

 

Utbildade tränare

Enskedemodellen bygger på att våra ledare utbildar sig. Förutom utbildning stödjer de fotbollsansvariga på kansliet tränarna i dess verksamhet. Dessa personer ser till att samtliga tränare får den hjälp de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet och utveckla sina spelare. 

 

Ökat fokus på barn- och ungdomsfotbollen

Med Enskedemodellen har vårt fokus på barn- och ungdomsfotbollen ökat jämfört med innan. Vi riktar mer resurser för att barn- och ungdomsverksamheten ska kunna bli så bra som möjligt. Föreningen har anställt en sportchef vars uppgifter bland annat handlar om att ta fram en spelarutbildningsplan samt säkerställa att alla tränare på barn- och ungdomssidan får det stöd och den hjälp som krävs för att de ska kunna följa Enskedemodellens krav.  

 

Mixade lag i Enskede IK

Enskede IK har, i och med införandet av Enskedemodellen, tagit ett nytt grepp om barn- och ungdomsfotbollen. Föreningen har utifrån den forskning som finns försökt att ta reda på hur man egentligen bedriver barn- och ungdomsverksamheten på bästa sätt: hur man ska träna, vad man ska träna på och hur lagen ska se ut.

 

Enskede IK har sedan tidigare valt att ta steget ifrån en elitsatsning och istället satsa på bredden för att behålla fler spelare högre upp i åldern. Just nu pågår diskussion och utredning kring om man ska ha mixade lag, där flickor och pojkar spelar tillsammans. I den forskning som hittills har tagits fram finns inget som talar mot mixade lag, tvärtom gynnar det samtliga spelare och bidrar till att skapa en mer inkluderande fotboll.

 

– Det finns ingenting som visar att man har en fördel av att tillhöra ett visst kön i sitt fotbollsspelande innan man når puberteten. Istället är det andra fördelar som när på året man är född, eller motorisk förmåga som avgör fotbollsprestationen, säger Mats Wistedt, föreningens sportchef.

 

– Däremot finns det tyvärr mycket myter kring tjejers och killars fotbollsspelande som inte alls stämmer, som att killar skulle vara mer prestationsinriktade och tjejer mer sociala. De föreställningarna riskerar att förstärkas om vi delar in fotbollen i en tjej- och en killverksamhet. Därför tittar vi nu på hur en könsblandad verksamhet upp till puberteten kan se ut, fortsätter Mats.

 
Huvudsponsor
Partners
Officiella sponsorer
Sponsorer