Vill du börja spela fotboll och född 2012/2013? Anmäl dig här!
Kontaktpersoner
Senior -trupp:  Björn Israelson        e-post: bjorn.israelson@gmail.com
                     Ove Lansén            e-post: ove.lansen@tele2.se

Junior -trupp:   Ove Lansén            e-post: se ovan      
                      Björn Wahrén         e-post: bjorn.wahren@bredband.net