Vill du börja spela fotboll? Anmäl dig här!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Styrelsen är föreningens styrande organ. Styrelsen väljs varje år på föreningens årsmöte och har därför fått medlemmarnas förtroende för att styra föreningen. Frågor som styrelsen ansvarar för är bland annat föreningens verksamhetsinriktning, föreningens budget och mål för verksamheten. Arbetet i styrelsen leds ideellt av föreningens ordförande.

Sportkommittén ansvarar för föreningens sportsliga verksamhet och för att de sportsliga mål som styrelsen sätter genomförs och förverkligas. Sportkommittén arbetar mycket strategiskt och operativt och ansvarar övergripande för Enskedemodellen. Arbetet i sportkommittén leds av föreningens sportchef (anställd) och kanslichef (anställd). Övriga ledamöter är ideella representanter från föreningens verksamheter: dam-, herr-, ungdom- och barn. Sportkommittén äskar varje år pengar från styrelsen för att kunna bedriva sin verksamhet.

Sektionerna Herr/herr-jr, Dam/dam-jr, Ungdom och Barn ansvarar för att respektive verksamhet når styrelsens uppsatta mål samt att verksamheten arbetar efter den inriktning som sportkommittén har beslutat.

  • Herr/herrjr ansvarar för alla seniorer på herrsidan samt samtliga pojklag från 16 år och äldre. Alla ledamöter är ideella och sammankallande utses av sportchefen. Herr/herrjr tilldelas medel av sportkommittén för att kunna bedriva sin verksamhet.
  • Dam/damjr ansvarar för alla seniorer på damsidan samt samtliga flicklag från 16 år och äldre. Alla ledamöter är ideella och sammankallande utses av sportchefen. Dam/damjr tilldelas medel av sportkommittén för att kunna bedriva sin verksamhet.
  • Ungdom ansvarar för alla lag i föreningen som spelar 7- 9- och 11-mannafotboll (ändrat 2017 jmfrt med 2016) och ser till att spelare och ledare utbildas och utvecklas i enlighet med Enskedemodellen. Arbetet leds ideellt av en sammankallande som utses av sportchefen. Verksamheten Ungdom tilldelas medel av sportkommittén för att kunna bedriva sin verksamhet.
  • Barn ansvarar för alla lag i föreningen som spelar 5-mannafotboll (ändrat 2017 jmfrt med 2016) och ser till att spelare och ledare utbildas och utvecklas i enlighet med Enskedemodellen. Arbetet leds ideellt av en sammankallande som utses av sportchefen. Verksamheten Barn tilldelas pengar av sportkommittén för att kunna bedriva sin verksamhet.
Under Barn och Ungdom finns ett antal stödfunktioner så som åldersgruppsansvarig som ansvarar för en specifik åldersgrupp samt arvoderade ledarresurser som ska stötta ledarna ute i lagen. Detta som ett steg i implementeringen av Enskedemodellen i föreningen, för att säkra att alla spelare och ledare får del av utbildning och utveckling.

I föreningen finns också ett antal stödfunktioner:
  • Utbildningsgruppen som ansvarar för att ta fram utbildningspaket för föreningens ledare och spelare samt att hela tiden hålla sig uppdaterade om forskningen i bland annat spelarutveckling och ledarskap. I utbildningsgruppen ingår bland annat sportchefen.
  • Sponsorgruppen som ansvarar för att hitta nya och behålla befintliga sponsorer till föreningen. I sponsorgruppen ingår bland annat kanslichefen.
Kansliets roll är att stötta samtliga instanser som nämnts ovan, framför allt administrativt.