Vill du börja spela fotboll? Anmäl dig här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Enskede IK
Est 1914

Bli medlem i Enskede Idrottsklubb
BLI MEDLEM
Enskedemodellen i 10 punkter


1.       Sveriges trevligaste förening


Enskede IK ska upplevas som Sveriges trevligaste förening. Vi agerar respektfullt och vänligt mot varandra och mot utomstående spelare, ledare, domare, föräldrar och publik. Enskedespelare och ledare ska uppträda sportmannamässigt på och vid sidan av planen. Enskede IK ska ha en stark lag- och klubbkänsla i hela föreningen.


2.       Så många som möjligt så länge som möjligt


Enskede IK:s ambition är att ta emot alla barn, ungdomar och seniorer som söker sig till föreningen. I Enskede IK är målet att alla spelar fotboll så länge man själv vill och att det ska finnas lag i samtliga åldersklasser och på olika nivåer.


3.       Gedigen fotbollsutbildning


Enskede IK ska ge samtliga aktiva spelare förutsättningar för en gedigen fotbollsutbildning. Oavsett spelarens tidigare erfarenhet och nivå ges likvärdiga förutsättningar för att utvecklas. Föreningen ska ha en uppdaterad och aktuell spelarutbildningsplan som följer Svenska fotbollförbundets riktlinjer.


I Enskede IK utbildas samtliga tränare och ledare internt och föreningen bekostar även viss extern vidareutbildning. Samtliga träningsgrupper från och med 8 års ålder har åtminstone en tränare som innehar minst Svenska fotbollförbundets Tränarutbildning C. Alla tränare träffas regelbundet för att utbildas i och utveckla vår egen spelmodell och träningsmetodik.


Det är ett gemensamt arbetssätt med principer som skapar möjlighet och gör det enklare för våra spelare och ledare att växa i föreningen upp till och med seniornivå. Enskede IK:s kansli består av anställd fotbollskunnig personal som stödjer och utbildar alla ledare i föreningen så att träningar och verksamhet bedrivs enligt Enskedemodellen och spelarutbildningsplanen.


4.       Ambitionsindelning


I Enskede IK görs ingen selektering innan spelarna når juniorålder, vilket man gör som 15-åring på flicksidan och som 16-åring på pojksidan. Indelningen i ambitionsnivåer sker enligt SvFF:s riktlinjer och görs i samråd mellan chefstränare, tränare och spelarna själva. Före ambitionsindelningen sker ligger fokus aldrig på att vinna enstaka matcher eller serier och inga spelare ges förtur till match- och cupspel baserat på kompetens.


Enskede IK uppmuntrar till temporära samarbeten inom åldersgrupperna för att stimulera spelare som behöver utmaningar på en högre nivå än den egna träningsgruppen. Detta samarbete kan omfatta både träning och match.


5.       Multiidrottande


Föreningen är positiv till att våra spelare ägnar sig åt fler aktiviteter än fotboll, då detta enligt forskningen gynnar individen och dennes fotbollsmässiga utveckling. Därför är det helt i sin ordning om en spelare avstår vissa fotbollsträningar eller fotbollsmatcher på grund av annat idrottsutövande. Föreningen förespråkar lyhördhet och kommunikation mellan ledare och spelare för att göra multiidrottande möjligt.


6.       Social trygghet och individens utveckling


I Enskede IK eftersträvar vi en trygg social miljö där individens utveckling står i centrum. Därför är det viktigt för oss att Enskede IP upplevs som en säker plats och att alla ledare och tränare är prövade i belastningsregistret. Miljön ska vara öppen och lärande och man tillåts göra misstag, allt för att främja spelarens utveckling. Detta gör även att alla medlemmar känner sig välkomna i verksamheten. Vi värdesätter allas idrottande lika mycket, oavsett fotbollskunskaper.


Alla spelare har lika speltid i de olika spelformerna till och med 9 mot 9. Från 11 mot 11 spelar alla minst en halvlek, med undantag för förstalagen i juniorfotbollen där spelgaranti gäller så långt det går. Alla som är kallade till match får alltid spela, undantaget seniorlagen. Ingen form av otillåtna prestationshöjande eller drogrelaterade medel får förekomma inom Enskede IK.


7.       En inkluderande och jämställd förening


I Enskede IK ska alla känna sig välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, ekonomisk förutsättning, religion eller sexuell läggning. Föreningen skall motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism. Alla medlemmar ska ha samma möjlighet att idrotta och verka i Enskede IK. Det säkerställer vi genom att fördela föreningens resurser ur ett jämlikhetsperspektiv.


8.       Rimliga kostnader och Enskede IK:s sociala fond


I Enskede IK ska alla ges möjlighet att spela fotboll oavsett hemmets ekonomiska status. Därför strävar vi efter att hålla nere avgifterna och samtidigt erbjuda verksamhet med god kvalitet (ekonomi i balans). Utan träningsavgifter och de ideella insatserna från ledare, tränare och föräldrar kompletterat med stöd från föreningens anställda skulle detta inte vara möjligt.


Om ett lag vill komplettera verksamheten genom att till exempel delta i cuper, bör detta finansieras genom lagaktiviteter där laget gemensamt samlar in pengar. Endast undantagsvis får ytterligare avgifter tas ut. Avser man att ta ut avgifter som är större än symboliska ska detta meddelas till och godkännas av kansliet. Ingen spelare ska under säsong ställas inför nya avgifter som innebär att man tvingas avstå från att delta i lagets aktiviteter av ekonomiska skäl. De ekonomiska förutsättningarna ska vara kända av spelare/familjer innan säsong påbörjas.


För familjer som har svårt att klara de kostnader som fotbollsspel i Enskede IK innebär, finns Enskede IK:s sociala fond instiftad av ICA Kvantum BEA. Möjlighet till bidrag gäller kläder och träningsavgifter. Fonden täcker inga ytterligare kostnader som eventuellt kan tillkomma, som t. ex träningsläger och/eller cuper.


9.       Stöttande föräldraskap


Som förälder är du en god representant för Enskede IK och en förebild för ditt och andras barn. Det innebär att du behandlar spelare, ledare, motståndare och domare med respekt och respekterar domarnas beslut. Du stöttar vid både med- och motgång vilket innebär att du så ofta du kan ger beröm, uppmuntrar och inspirerar ditt och andras barn. Du agerar i enlighet med Enskede IK:s värdegrund och Enskedemodellen och tar ansvar och påtalar om du märker att dessa inte följs.


10.   Kontinuerlig utvärdering


Hela föreningens arbete präglas av ett demokratiskt förhållningssätt och en ständig utveckling. Efter avslutad säsong får därför alla medlemmar en enkät från Enskede IK där de har möjlighet att ge sina synpunkter på den verksamhet som bedrivits. Syftet med enkäten är att kvalitetssäkra och förbättra verksamheten.


Stjälper eller hjälper publiken barnen? Från 90 till 100!
2021-04-15 16:19

Snart, snart hoppas vi kunna börja spela matcher igen..!

I 90 % av fallen är matchmiljön bra. Tillsammans kan vi bättre. Från 90 till 100.

 

Se filmen här: Från 90 till 100

 

 

Alla matcher inställda eller uppskjutna även helgen 16-18/4
2021-04-12 21:31
Alla matcher ställs återigen in eller skjuts upp nu till helgen av serier som sköts av Stockholms Fotbollförbund. Läs mer https://www.stff.se/nyheter/2021/april/helgens-matcher-skjuts-upp/

---

Även Stockholms Idrottsförvaltning förlänger den 15/4 restriktionerna , läs mer nedan.

Kafeterian öppnar Måndag den 12 april 🌞
2021-04-08 15:19

Varmt välkomna!

På Måndag den 12 april öppnar vi kafeterian på Enskede IP, ett härligt vårtecken 🌞

Tänk på att det endast får vistas 4 personer åt gången inne i kafeterian och att personalen har rätt att avvisa om det blir fler. Vi ser helst att man inte heller använder borden på verandan för fikastunder i detta nu. Det blir lätt en samlingsplats där för många personer och det vill vi undvika. 

 

 

Anmälan öppen för barn födda 2015 & 2016 ⚽
2021-04-06 11:10

Under våren startar vi upp lag för pojkar och flickor födda 2015. Efter anmälan blir ni inbjudna till ett obligatoriskt digitalt föräldramöte där vi berättar mer om vår verksamhet. 


 
Under våren startar vi också upp "Fotbollslek" för flickor och pojkar födda 2016. Dessa träningar leds av våra utbildade ungdomsledare i föreningen. 
 
 
Varmt välkomna med er anmälan! 
 
För mer information maila helena@enskedeik.nu
Nytt Grönt kort på väg
2021-03-31 14:02

Tillsammans med Folksam har svensk fotboll initierat Grönt Kort, för att lyfta fram och visa på alla goda föredömen som finns inom barn- och ungdomsfotbollen. Kortet är matchens Fair play-pris och delas ut av ledarna och går till en spelare i varje lag som utmärkt sig på ett schysst sätt. Den som får kortet har utmärkt sig lite extra.

 

KLICKA HÄR och se videon

 

Grönt Kort för Fair Play delas ut vid alla matcher i S:t Eriks-Cupen i åldrarna 8-14 år.

Covid-19 uppdatering 18/3
2021-03-19 13:26

Här ligger även tidigare uppdateringar, scrolla neråt i nyheten för info. Håll gärna koll själv på SvFF:s och StFF:s sidor för ev. kompletterande uppdaterad information.

EIK Summer Camp
Enskede Summer Camp 2021 - anmälan är uppe!
2021-03-15 15:57, EIK Summer Camp
Snart är det dags för sommarens roligaste fotbollsupplevelse med massor av fotboll, glädje och gemenskap! 
 

Enskede IK i samarbete med Stadium och Adidas, Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder samt Stadsholmen presenterar stolt sommarens fotbollsskola Enskede Summer Camp!

 

HÄR ANMÄLER DU

Spelbara planer Enskede IP
2021-03-15 11:53

Planerna med snöunderhåll

EIP 3 - Träningsbar
EIP 4 - Träningsbar
 
Planerna utan snöunderhåll
EIP 2 - Träningsbar
EIP 5 - Träningsbar
 
Förklaring: 
Träningsbar = Planen anses som "grön" utav kommunen är okej för träning.
Spelbar = Planen anses som grön och är okej för både träning och match.
Ej träningsbar = Kommunen anser inte att planen är "grön" och ej i skick för träning eller match.
Kallelse till Enskede FF:s årsmöte 2021
2021-03-04 10:51
Enskede FF välkomnar till årsmöte.
 

Dag: Onsdag den 25 mars 2021

Tid: Kl. 17.30

Plats: Zoom

 

 
Årsmötet 2021
2021-02-26 16:48
EIK:s årsmöte 2021 sett från vår "produktionsstudio" (kafeterian) från vänster till höger: Helena, Bosse, Peter, Mattias Lindström, Victor, Pekka och Björn W

Enskede IK:s 108:e årsmöte genomfördes den 24 februari på ett helt nytt sätt, nämligen digitalt via Teams och systemet Vooter. Allt gick enligt plan och tekniken fungerade som den skulle. Valberedningens förslag till röstades fram i sin helhet och du hittar nya styrelsen HÄR.

 

Till ordförande i EIK valdes Beatrice Lönnqvist för ett år till. I styrelsens konstituerande möte direkt efter årsmötet beslutades sedan att Pontus Gustafsson blir vice ordförande, Pelle Blom kassör samt Peter Blomdahl sekreterare.

 
Styrelsen presenterade också Enskedemodellens nya 10 uppdaterade punkter samt en uppdaterad verksamhetsbeskrivning med långsiktiga mål fram till 2023.
Uppdateringar - kallelser till våra juniorer från SvFF och StFF
2021-02-24 12:46
Enskedemodellen hjälper i många fall fram våra spelare i Enskede IK från barn- och ungdomsverksamheten vidare till junior och uppåt att representera både StFF, SvFF samt Svensk elitfotboll EFD/SEF i läger, utbildningsdagar, matcher och cuper.
Enskede Summer Camp söker ledare och projektledare
2021-02-18 17:23

I år är det dags igen för Enskede Summer Camp och nu öppnar vi upp ledaransökan för sommaren 2021! Läs mer nedan om hur du ansöker om att bli ledare i år, eller projektledare för framtida somrar.


Vi kommer inom kort att öppna upp anmälan till 2021 års Enskede Summer Camp för alla 6-12-åringar.

Valberedningens förslag till Enskede IK:s styrelse 2021
2021-02-17 16:25
Lisa Lindström och Patrik Söderlund, föreslagna till nyval

Enskede IK:s valberedning har genomfört sitt arbete och presenterar nu de nominerade till Enskede IK:s styrelse för 2021 – se presentation av de som föreslås till styrelse nedan.

 

Årsmötet där den nya styrelsen väljs är onsdag den 24 februari 2021 18.00

Inbjudan och föranmälan till digitalt årsmöte 24 februari
2021-02-16 18:08

Enskede IK kommer att hålla ett digitalt årsmöte 2021 på grund av den pågående pandemin. Årsmötet kommer att äga rum den 24/2 kl. 18.00.


För att kunna genomföra årsmötet på ett korrekt och säkert sätt behöver vi en föranmälan från dig som vill delta, det gör du genom att fylla i ett formulär. Anmäl dig till årsmötet genom att klicka HÄR


Vi vill ha in din anmälan senast fredag den 19/2.

Domarkurser och Enskede Summer Camp
2021-02-01 19:00
Övre raden: Rasmus, Madde och Jonte. Nedre raden: Molly och Oscar.
I år kör vi en favorit i repris - vi är glada att våra domarsamordnare Molly och Oscar är med oss i år igen, samt trion Rasmus, Madde och Jonte som återigen kör vår sommarfotbollsskola Enskede Summer Camp!

Läs mer om årets domarkurser nedan, i år för alla våra spelare födda 2007. Är du äldre så i mån av plats. 

...och som en teaser inför sommaren så kommer årets roligaste veckor för alla 6-12-åringar att inträffa vecka 24, 25, 26 och 32. Mer info kommer mycket snart...!
Kallelse till Enskede IK:s årsmöte 2021
2021-01-29 11:41
Enskede IK välkomnar alla medlemmar till årsmöte!

Dag: Onsdag den 24 februari 2021

Tid: Kl. 18.00 

Plats: I nuläget blir det med stor sannolikhet ett digitalt årsmöte p.g.a. läget med Covid-19. Mer info kommer om hur vi i så fall genomför årsmötet.

Matilda Vinberg till Hammarby
2021-01-09 00:55
Det har varit på gång ett tag, men nu är det klart. Matilda Vinberg lämnar Enskede för allsvenska Hammarby.

Träningar och matcher - uppdatering 12 januari
2021-01-08 12:38
Enskede IK följer fortsatt de riktlinjer som finns. Texten nedan är från StFF:s hemsida som senast uppdaterades idag den 12 januari. SvFF har också uppdaterat sina riktlinjer den 11 januari utifrån den nya Covid 19-lagen. För oss i Enskede IK innebär uppdateringarna tillsvidare inga ändringar.
-- 
Den 10 januari trädde en ny covid 19-lag i kraft, samt nya förordningar och föreskrifter beslutade av regeringen respektive Folkhälsomyndigheten. Detta innebär bland annat nya regler och ansvar för föreningar som bedriver inomhusportanläggningar som är öppna för allmänheten. Med anledning av detta har SvFF uppdaterat sina riktlinjer. Smittskydd Stockholm har uppmanat kommunerna i regionen att stänga ner all organiserad träning till den 24 januari, vilket är det som gäller för fotbollen i distriktet.
Nominera årets sportförälder 2020! ✨
2020-12-23 10:37
Har ni en förälder i ert lag som gör det där lilla extra?
Just i år känns det extra viktigt att stödja sporten och gemenskapen och hylla alla engagerade eldsjälar som ger allt och lite till i våra ungas vardag. Nominera din hjälte till
Årets sportförälder: https://fal.cn/nominera
Enskede IK söker styrelsemedlemmar 2021
2020-12-15 11:42
Valberedningen har en av de absolut viktigaste uppgifterna i en förening. 

Känner du att du vill och kan bidra till att skapa en ännu bättre verksamhet för alla våra fotbollsspelare och ledare? Det är till valberedningen man anmäler sitt intresse om man vill engagera sig i föreningsarbetet. 
Ett viktigt mail från Stockholms Fotbollförbund
2020-12-01 14:17
Alla Stockholmsföreningar har fått ett utskick från Andrea Möllerberg som är distriktschef för fotbollen i Stockholm. Vårt distrikt är Sveriges överlägset största distriktsförbund inom fotbollen.

Syftet med utskicket är att alla vi inom Stockholmsfotbollen måste fortsätta att ta vårt gemensamma ansvar i dessa tider, ingen nämnd och ingen glömd. Vi i EIK väljer att publicera mailet i sin helhet här nedan. Läs, begrunda och ta till er allihop. Vi kämpar oss igenom det här tillsammans!
Grattis Magdalena!
2020-11-25 10:01
Idag gratulerar vi före detta EIK-spelaren Magdalena Eriksson, vinnare av Diamantbollen som bästa svenska damspelare 2020 - grattis!

På herrsidan vann Zlatan Ibrahimovic Guldbollen för tolfte gången.
Riktlinjerna förlängs till den 13 december
2020-11-19 16:14
Spridningen av Covid-19 fortsätter och idag den 19 november har Folkhälsomyndigheten och våra fotbollförbund förlängt riktlinjerna. För svensk fotboll och oss i Enskede IK innebär detta:
Enskede IK i SvFF:s webbinarium 9 december
2020-11-17 17:02
I nedre raden ser vi från och med andra person Inger, Rod samt Helena.
Svenska Fotbollförbundets webbinarium den 9 december kl. 13 om fysisk och psykisk hälsa gästas denna gång av inga mindre än våra representanter för gåfotboll i Enskede IK.

Helena Nordlöf från kansliet samt Inger Öhman Nilsson och Rod Bengtsson är alla eldsjälar som har en stor aktiv del i den nuvarande verksamheten för våra 55+ spelare.

Andra medverkande är bland annat Hanna Glas och Victor Claesson från våra A-landslag.
Vi fortsätter följa riktlinjerna kring Covid 19
2020-11-12 13:41
Våra förbund samt även Idrottsförvaltningen i Stockholm vädjar till oss i idrottsföreningarna att fortsätta följa riktlinjerna, vilket vi givetvis gör och ska göra.

För mer info från FHM och förbund, se nyheten nedan samt även ny uppdatering från Stockholms Fotbollförbund.
Kallelse till SFC:s årsmöte 2020 - ändrat datum
2020-10-27 11:50
På grund av rådande läge med Corona flyttas årsmötet för SFC till den 9 december.
Matilda från Enskede IK matchens lirare - Stockholm vann distrikts-SM
2020-10-22 18:37
Stockholms F03 vann finalen i Cup Kommunal i ett kylslaget Umeå. Det var en lättad matchens lirare i Matilda Vinberg som efter finalen hyllade sitt lag.
- Jag har varit med under hela resan och det känns otroligt skönt att få avsluta på topp med det här skickliga laget!

Läs mer HÄR
Vår Teamsalesbutik har flyttat till Stadium Globen
2020-10-09 10:42
För att ge dig som medlem eller supporter i EIK en förbättrad service så har vi nu flyttat vår fysiska shop till Stadium i Globen. Där hittar du ett grundutbud av de kläder från Adidas och Stadium som gäller för Enskede IK samt övrig utrustning. 

Med Stadiums nya webbshop online beställer du allra enklast det du behöver! 

Det fungerar som vilken webbshop som helst. Länken hittar du här samt här ovanför (ny onlineshop o.s.v.) där finns kläder för både sommar och vinter, hoodiesar med mera. Kika in! Snabba leveranser utlovas.
Våra riktlinjer i Enskede IK kring Corona
2020-09-28 15:07
Vi följer precis som tidigare RF:s och FHM:s riktlinjer och rekommendationer. 


Utöver det gäller:
- Ingen publik på matcher på Enskede IP - informera era motståndare i god tid samt respektera skyltar och anslag på EIP
Stockholm Football Cup 2021 - anmälan öppen
2020-09-23 16:19
Äntligen - efter 2020 års inställda cup har nu SFC 2021 öppnat! 

Enskede IK och vår Enskedemodell
2020-09-21 10:01
I helgen 18-19/9 genomförde styrelse, sektioner och kansli en workshop och konferens kring Enskede IK och Enskedemodellen inför verksamhetsåret 2021. Syftet var att genomlysa var vi befinner oss just nu - alla vi som tillhör föreningen - och hur vi på ett ännu bättre sätt kan ta klivet in i framtiden. Roliga och intressanta frågor, kreativa tankar och viktigt för oss alla.
Mellispaketet är tillbaka 😀
2020-09-10 16:15
Som en extra service till våra medlemmar har nu Mellispaketet kommit tillbaka i kafeterian och serveras på vardagar. På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi dessutom öppet redan från 15:30. 
I mellispaketet ingår 
Toast eller Polarklämma
Smakis 
Drickyogurt

Allt till en kostnad av 40 kronor 

Varmt välkomna till kafeterian på Enskede IP ⚽
Grattis en dag i efterskott...
2020-09-09 16:03
Bild från Svensk fotboll på Twitter
...säger vi till förra Enskede IK-spelaren Magdalena Eriksson - 27 år den 8 september 2020!
Ny onlineshop hos vår partner Stadium + se EIK-filmen!
2020-09-02 16:30
Stadium har gjort om hela sitt system och numera handlar man som enskild medlem absolut enklast online HÄR

Delar av kollektionen kommer att finnas på plats i butiken i Sickla men säkraste leverans är i fortsättningen via nätet. Mer info hittar du HÄR

Bilden som du ser här ovan är från vår nya EIK-film som rullade på Jumbotronen på Friends när vi mötte AIK (i filmen ser du också en del av aktuell kollektion på Stadium) fin EIK-sång är P99 från ca. 2012.

Glad midsommar!
EIP lockar många att spela fotboll..
2020-08-27 13:59
..idag gästade Puskás Akadémia FC från Ungern konstgräset på plan 3 på Enskede IP för ett lättare träningspass inför kvällens kvalmatch mot Hammarbys herrar i Europa League.
Vinnaren av gamingmonitorn i 1914-klubben blev....
2020-08-24 17:44
...Tomas Bergsten! Stort grattis till förstapriset

Ett stort tack igen till Peter Nordstrand som skänkt skärmen till Enskede IK för utlottning i 1914-klubben!
Se Enskede IK:s herrar live på nätet i dag kl 15
2020-08-22 11:27
Idag möter våra herrseniorer i Enskede IK Hudiksvall på Enskede IP kl 15.00. 

I avsaknad av möjligheten att titta på plats kan du se matchen live på en stream HÄR!
Stockholms Fotbollförbund uppmanar till fortsatt publikfritt
2020-08-18 12:43
Som vi tidigare meddelat fortsätter vi att hålla publikfritt på våra matcher på grund av svårigheterna att avgränsa planerna på Enskede IP. Stockholms Fotbollförbund som är på samma linje har gått ut med den här infon idag till alla föreningar i distriktet:
Info till medlemmar och gäster på Enskede IP
2020-08-11 17:25
Först av allt välkomnar vi er alla tillbaka efter sommaren!
Stockholm Football Cup ställer in i år
2020-06-22 15:26
I förra veckan fattades det tråkiga beslutet i Enskede IK:s dotterförening att ställa in årets upplaga av Stockholm Football Cup. Men boka redan nu in 5-8 augusti 2021! 

Nationella serierna har rullat igång - ingen publik på EIK-matcher
2020-06-22 14:42
Nu har även våra lag i Enskede IK som spelar i de nationella serierna gått igång med seriematcher. Förra veckan spelade våra herrar 2-2 mot Enköping på bortaplan och i kväll möter våra damer Smedby IS borta, matchen kan ses på länk HÄR (ingen bindningstid) samt även P19 Allsvenskan och P17 div 1. Till helgen spelar både våra damer och herrar hemmamatcher - kom inte till EIP utan följ dem på Min Fotboll. Om publik, kom ihåg...!..LÄS MER:
Seniormatcher och P19 Allsvenskan går också igång - tänk på..
2020-06-12 16:19
..att riktlinjerna för Corona gäller fortfarande! Vi publicerar en skrivelse från vårt distriktsförbund i sin helhet - läs vidare under "Läs mer" nedan. 

Viktigast av allt - vi önskar att all ev. publik inte kommer hit till Enskede IP. Publik = de som inte är nödvändiga att vara på plats för att matchen ska kunna genomföras.
5-årsjubileum!
2020-06-11 19:06
Idag är det på dagen exakt fem år sedan de fina konstgräsplanerna 3 och 4 på Enskede IP invigdes. Enormt kul och nästan hysteriskt med alla landslagsspelare och våra barn och ungdomar i EIK som jagade autografer och selfies. Kolla videon! https://youtu.be/ARteGOK5lV4

(den har rullat i kafeterian i några år.. ;)
Bli medlem i 1914-klubben - vinn en gamingmonitor i toppklass!
2020-05-28 19:36
Peter Nordstrand, före detta ledare och medlem i Enskede IK samt medlem i 1914-klubben, har skänkt en ny och fantastiskt fin gamingmonitor: Philips Momentum Ambiglow 32" som utlottningspris till alla som är eller blir enskilda medlemmar i 1914-klubben i år senast första veckan i augusti.

Bli medlem nu och ta chansen att vinna monitorn! Dragning kommer att ske den 21 augusti.
EIK Summer Camp - fullt vecka 33
2020-05-25 17:48
Vi är glada att så många har anmält sig till vår roliga sommarcamp! Faktiskt så många att vi nu måste stänga anmälan för samtliga åldrar då platserna tagit slut vår sista vecka i augusti, v.33.

Det kan dock finnas en liten chans att få en plats vid eventuella avanmälningar. Vill du stå på en reservlista? Maila oss genom att klicka HÄR. Vi hör i så fall av oss till dig om vi får återbud!

Vi vill informera om att vi genomför sommarfotbollsskolan "Enskede Summer Camp" som vanligt. De riktlinjer som gäller för matcher, utomhusträningar och fotbollsverksamhet för barn och ungdomar gör det möjligt för alla att på ett tryggt sätt delta under dessa veckor. Även luncherna kommer kunna att genomföras utomhus om så krävs.

Boende i Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Stockholmshem erbjuds förmånliga rabatter!

Om något i nuvarande rekommendationer från regering och myndigheter kring Covid-19 skulle förändras fram till sommaren och påverka möjligheten att genomföra sommarfotbollsskolan så gäller givetvis full återbetalning av avgiften, du kan alltså tryggt anmäla ditt barn för att säkra en plats. 
Ett stort tack till våra gåfotbollspelare + några till..
2020-05-11 16:07
Tillsammans har har de skänkt en gåva på 6200 kr till föreningen som stöd under dessa tuffa tider vi går igenom. Stort tack ännu en gång ❤️🖤

Vi vill gärna också nämna ett par andra givare  - Tobias Fagerlund och Familjen Roxström. EIK vill rikta ett extra stort tack till er - och självklart till alla andra givare också förstås!

Enskede IK behöver ditt stöd mer än någonsin.
2020-05-04 15:51

Uteblivna intäkter från kafeteria, fotbollsskola, sponsorer och liknande under Corona-virusets framfart har gjort att vi just nu behöver allt stöd vi kan få för att fortsätta kunna bedriva vår verksamhet på det sätt vi planerat för under 2020.

 

Varför inte köpa någonting som ni ändå behöver köpa, och samtidigt stödja fotbollen i Enskede IK? 

Vi uppmanar all publik att stanna hemma
2020-04-24 14:52
Idag har uppdaterade riktlinjer kommit från Svenska Fotbollförbundet.
Det här innebär att vi uppmanar all intresserad publik att INTE komma till varken match eller träning på Enskede IP eller andra idrottsplatser.
Läs mer HÄR

O
m riktlinjerna inte följs kan följden bli att alla kommande matcher stoppas. Vi tackar för visad hänsyn och uppmanar alla att följa de nya riktlinjerna. 
Förtydligande om 50-personersregeln
2020-04-17 16:37
Då det inte krävs polistillstånd för att bedriva den fotbollsverksamhet som pågår (från och med idag 17/4 även som tävlingsmatcher för barn och ungdom) vare sig för träning eller match, så är 50 personers regeln en rekommendation och inte en lag. Självklart ska vi ändå på alla sätt respektera och förhålla oss till denna rekommendation.
Sanktan kör från och med den 17/4 - seniormatcher skjuts upp
2020-04-16 16:12
I dagens presskonferens 16 april har nya direktiv kommit från Folkhälsomyndigheten. I korthet innebär detta att alla slags matcher för barn och ungdomar upp till och med 18 år (om 19-åriga spelare, se nedan) får spelas men att alla seniormatcher skjuts upp. 

Läs mer på StFF:s sida HÄR och på SvFF:s sida HÄR
Ny fotbollsansvarig 8-12 år i EIK
2020-04-15 17:12
Victor Irmalm
Som ett led i ett ökat stöd till våra tränare och ledare på barn- och ungdomssidan har Enskede IK från och med april förstärkt medarbetarsidan med Victor Irmalm. Han presenterar sig själv så här:
Kafeterian öppnar idag, "special" på grund av Corona
2020-04-14 15:46
Vi är glada att kunna öppna vår kafeteria i dag, om än i begränsad omfattning. Det går att handla kaffe, dricka och "inplastat" som tunnbrödrulle från Polarbröd, bullar, delicato samt kexchoklad och glass och man får handla i dörröppningen till kafeterian.

Öppettider tillsvidare är:
Vardagar må-fre 16-20
Lör och sön 9-18
Stötta våra samarbetspartners och sponsorer
2020-03-27 16:22
I dessa tider är det viktigt att vi alla hjälps åt med det vi kan. Först vill vi säga att alla ni ledare och föräldrar gör ett fantastiskt jobb därute med våra barn och ungdomar med de förutsättningar som gäller!
Anmäl dig till sommarfotbollsskola 2020 - Enskede IK Summer Camp + info
2020-03-25 11:46
Vi vill informera om att vi i nuläget planerar för att genomföra sommarfotbollsskolan "Enskede Summer Camp" som vanligt. De riktlinjer som gäller för matcher, utomhusträningar och fotbollsverksamhet för barn och ungdomar gör det möjligt för alla att på ett tryggt sätt delta under dessa veckor. Även luncherna kommer kunna att genomföras utomhus om så krävs.

Om något i nuvarande rekommendationer från regering och myndigheter kring Covid-19 skulle förändras fram till sommaren och påverka möjligheten att genomföra sommarfotbollsskolan så gäller givetvis full återbetalning av avgiften, du kan alltså tryggt anmäla ditt barn för att säkra en plats. ANMÄL DIG HÄR!
Coronaviruset och verksamhet i EIK
2020-03-11 11:43

OBS! Vi skjuter upp lagfotograferingarna helgen 14-15/3 samt 21-22/3. Info kommer senare om när dessa genomförs. OBS! 

Vi söker materialansvarig till Damlaget
2020-03-09 16:58

Enskede IK:s damlag spelar i division 1 södra Svealand och har en trupp på 24 spelare, tre tränare, en lagledare och en fysioterapeut, men vi saknar sedan i höstas en materialansvarig. 

Nomineringar till Enskede IK:s styrelse 2020
2020-03-09 16:42
Föreslagna nya styrelseledamöter: Lena och Pontus
Enskede IK:s valberedning har som vanligt genomfört ett gediget jobb och presenterar nu de nominerade till Enskede IK:s styrelse för 2020 - klicka dig vidare för en presentation. Årsmötet där nya styrelsen väljs är nästa vecka, tisdag 18/2 kl. 19.00 på Kunskapsskolan. 

Valberedningen har bestått av Frans Rensfelt (sammankallande), Erik Sandberg, Lena Wehinger samt Thomas Björkman.
Nu startar vi upp fotboll för barn födda 2015 och 2014 ⚽
2020-03-02 16:22
Under våren 2020 startar vi upp Fotbollslek för barn födda 2015. 
För barn födda 2014 bildar vi nya träningsgrupper.
All information och anmälan hittar du under fliken "Spela fotboll i Enskede IK" på vår hemsida eller klicka HÄR


Varmt välkomna! 😀
EIK Summer Camp - fullt vecka 33
2020-03-02 15:51
Enskede IK Summer Camp!
Vi är glada att så många har anmält sig till vår roliga sommarcamp! Faktiskt så många att vi nu måste stänga anmälan för samtliga åldrar då platserna tagit slut vår sista vecka i augusti, v.33.

Det kan dock finnas en liten chans att få en plats vid eventuella avanmälningar. Vill du stå på en reservlista? Maila oss genom att klicka HÄR. Vi hör i så fall av oss till dig om vi får återbud!

Vi vill informera om att vi genomför sommarfotbollsskolan "Enskede Summer Camp" som vanligt. De riktlinjer som gäller för matcher, utomhusträningar och fotbollsverksamhet för barn och ungdomar gör det möjligt för alla att på ett tryggt sätt delta under dessa veckor. Även luncherna kommer kunna att genomföras utomhus om så krävs.


Boende i Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Stockholmshem erbjuds förmånliga rabatter!

Om något i nuvarande rekommendationer från regering och myndigheter kring Covid-19 skulle förändras fram till sommaren och påverka möjligheten att genomföra sommarfotbollsskolan så gäller givetvis full återbetalning av avgiften, du kan alltså tryggt anmäla ditt barn för att säkra en plats. ANMÄL DIG HÄR!
Föreläsningen inställd!!
2020-02-24 16:07
Visste Du också att nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men att nästan hälften tycker att andra gör det? Vart femte idrottande barn mellan 8 och 16 känner negativ press från sina föräldrar. Detta kan innebära att nästan 75 000 barn i Sverige upplever press från sina föräldrar varje vecka.
Enskede IK:s styrelse 2020 + verksamhetsberättelse
2020-02-19 10:53
Lena Gustafsson, Pontus Gustafsson, Beatrice Lönnqvist
Vid gårdagens årsmöte i Kunskapsskolan valdes Enskede IK:s styrelse för det kommande året. Årsmötet valde enligt nomineringarna och vi välkomnar speciellt Lena Gustafsson och Pontus Gustafsson (de är inte släkt) som nya ledamöter i styrelsen samt inte minst Beatrice Lönnqvist som ny ordförande i Enskede IK.
Guldhandengalan 2020
2020-02-14 16:48
Ranjani, Carolina, Tara, Janne, Tara/Ranjani och Erik
Igår hade Ranajani Srinivasan, ledare för spontanfotbollen i Enskede IK, chansen att ta hem Sverige Uniteds pris "Guldhanden". Inget pris denna gång till Ranjani och EIK men mingel med dottern Tara (f.d. spelare i EIK F03) tillsammans med bl.a. Janne Andersson, Erik Hamrén och Carolina Klüft där de fick beröm för EIK:s verksamhet.
Kallelse till Enskede FF:s årsmöte 2020
2020-02-13 16:50
Enskede FF välkomnar alla medlemmar till årsmöte!
Observera: 
Detta är årsmötet för EFF, ej att förväxla med EIK:s årsmöte den 18/2. 
Enskede IK söker ansvarig till 8-12 årsverksamheten
2020-02-07 13:57
Foto: Johan Almblad

Vill du vara med och utveckla fotbollsverksamhet för barn och ungdomar? Vi söker en person som ansvarar för våra åldersgrupper 8-12 år.


Årets projektledare i EIK
2020-02-05 15:23
Övre raden: Rasmus, Madde och Jonte. Undre raden: Molly och Oscar
Här ser ni fem av Enskede IK:s projektledare i år där alla kommer från de egna leden vilket är glädjande - Enskedes plantskola fungerar och vi har en fin återväxt på många områden!
SFC i samarbete med Elitfotboll Dam
2020-01-28 16:44
Stefan Alvén, sportchef EFD och Jonas Dyrke, cupgeneral SFC
Stockholm Football Cup 2020 kommer under sommarens turnering att erbjuda en ny internationell elitklass för damjuniorer - SFC Elite Trophy F19.

Läs mer HÄR
--
Stockholm Football Cup är en årlig internationell cup i Stockholm med Enskede IP som huvudarena. SFC är en dotterförening till Enskede IK.
Kallelse till Enskede IK:s årsmöte 2020
2020-01-24 10:59
Enskede IK välkomnar alla medlemmar till årsmöte!

Dag: Tisdag den 18 februari 2020

Tid: Kl. 19.00 

Plats: Kunskapsskolan, Sockenplan

Barnkonventionen blir lag
2019-12-18 12:10

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. I vår verksamhet följer vi RF:s stadgar och styrdokument som sedan tidigare harmoniserar med barnkonventionen. Vi följer också utvecklingen kring eventuell kommande rättspraxis kring tillämpandet av konventionen.


Du hittar mer info om barnkonventionen HÄR

Många unga spelare i våra seniorlag
2019-12-17 10:33
Tobias, Molly, Filip, Tilda, Jonathan
Enskede IK:s juniorer visar framfötterna och allt fler tar plats i våra seniorlag. Just nu har damtruppen 15 spelare som är 19 år och yngre och herrtruppen motsvarande 10 spelare! Läs om några spelares tankar, hur säsongen har varit och mål för framtiden.
Ikväll har vi extra öppet för försäljning av halsdukar🎄
2019-12-17 09:57
Ikväll tisdag har vi extraöppet mellan klockan 16:30-19:00 för försäljning av EIK-halsduken (125 kr) i kafeterian på Enskede IP.
Betalas med Swish eller kort på plats 😀

Inger bjuder också på kaffe, saft och pepparkakor.

Varmt välkomna 🎅🤶

Ranjani från Enskede IK nominerad till Guldhanden
2019-12-14 11:27
Ranjani Srinivasan
Ranjani Srinivasan, som varit aktiv som ledare i EIK över 10 år, är nominerad till utmärkelsen "Guldhanden" av Sverige United genom sitt arbete med spontanfotbollen, en aktivitet som hon tillsammans med andra ledare, bl.a. Eddie Kone, bedriver under fredag- och lördagskvällar på Enskede IP.

Vinnarna presenteras på en gala i februari. Stort grattis till nomineringen från Enskede IK!

Du kan göra skillnad! - Enskede IK söker styrelsemedlemmar 2020
2019-12-02 13:25
Valberedningen har en av de absolut viktigaste uppgifterna i en förening, de ser till att det finns valbara kandidater till en föreningsstyrelse.

Känner du att du både vill och kan bidra till att skapa en ännu bättre verksamhet för alla våra fotbollsspelare och ledare? Eller vet du kanske om och har pratat med någon du tror är intresserad av att vara med i Enskede IK:s styrelse? Tveka inte utan kontakta genast valberedningen!

Valberedningen meddelar att man till nästa verksamhetsår gärna också vill ha in fler kvinnor till styrelsen. Man välkomnar även yngre sökande men uppmuntrar framförallt alla med ett engagemang att höra av sig!

Kontakta valberedningen före den 15 december!

Frans Rensfelt, sammankallande i valberedningen
073-6424763
Enskedemodellen och artikelserie i Aftonbladet
2019-11-27 16:16
Foto: Johan Almblad, P08 svart
Aftonbladet har under senaste veckan publicerat en högaktuell artikelserie om barns och ungdomars fotbollsspelande.

Enskede IK är en fotbollsförening, som genom Enskedemodellen som beslutades år 2014, på många områden ligger långt och inte sällan längst fram i utvecklingen för en sund barn- och ungdomsidrott.
Jerry Söderström har lämnat oss
2019-11-27 12:46
Jerry Söderström mars 2019
Jerry Söderström, mångårig EIK-medlem och senaste sex åren materialansvarig hos våra damseniorer, gick bort i måndags morse efter en kort tids sjukdom. Enskede IK sänder sitt varma deltagande till familj och vänner.
Stockholm Football Cup 2020 - anmälan är öppen
2019-11-14 09:45
Årets succé Stockholm Football Cup har öppnat anmälan för 2020 - HÄR anmäler du dig och HÄR hittar du snabb info om cupen.
Moa från Enskede IK får pris på Fotbollsgalan
2019-11-11 17:31
Moa Wettby – årets unga domare
Svenska Fotbollförbundet och Kiwa Inspecta delar för andra året ut priset Årets unga domare. En av årets två vinnare är Moa Wettby, som kommer tilldelas stipendium under Fotbollsgalan på "Hovet" den 11 november. Syftet med priset är att lyfta lovande domare för att långsiktigt höja statusen och stärka återväxten av elitdomare.
Hatten av för AIK
2019-11-11 15:18
Matchens lirare Tarik Elyounossi, AIK och Oliver Young Shing, EIK. I mitten Björn Israelson, EIK:s herrsektion
Ett rejält taggat AIK blev till sist numret för stort för EIK men man kunde också emellanåt se att skillnaden mellan lagen ändå inte var milsvid, siffrorna till trots. 
Nu kommer Kenny Pavey hem för att avsluta karriären
2019-11-05 19:33
Det är med blandade känslor Enskede IK:s Kenny Pavey ställs mot sitt forna lag AIK i Svenska cupen. Dels hoppas han på vinst, men allra helst hoppas han kunna avsluta karriären på "sin" arena.
EIK-AIK 9 nov på Friends Arena - 1 dag kvar
2019-11-04 13:43
HÄR KÖPER DU BILJETTER - klicka på länken

Länken ser likadan ut för alla, välj antal biljetter till ordinarie och/eller reducerat pris (reducerat pris gäller barn 5-16 år samt pensionärer, barn 0-4 år har fritt inträde) och som medlem har du fått en värdekod som ger en kraftig extra rabatt samt ett erbjudande inklusive EIK-halsduk - missa inte chansen, vi har begränsat antal!

Halsduken är alldeles nyframtagen, den är snygg, värmer, prisvärd och mycket Enskede IK - se bilden ovan! (det är bara EIK-loggor på den) Du får din beställda halsduk i anslutning till entrén på matchdagen mot uppvisande av OBS! ditt biljettkvitto OBS!

Alla medlemsbiljetter har samma sänkta pris endast 50 kronor! oavsett om de är ordinarie eller reducerat.

Även du som köper för vanligt pris kan köpa halsduken till ett mycket förmånligt pris.
--
Juniorallsvenskan nästa
2019-10-27 16:24
Vårt P19-lag vann dagens kvalmatch mot Friska Viljor med 4-1 och är därmed klara för Juniorallsvenskan 2020. Grymt jobbat, grattis alla spelare och inte minst tränarna Mathias och Victor! Tack också till vår engagerade och hårt jobbande juniorsektion som har en stor del i framgången. 
Dan "Danne" Sundberg har lämnat oss
2019-10-27 16:09
Dan Sundberg, mångårig materialare hos våra herrseniorer, gick bort i lördags efter flera års kamp mot sjukdom. Enskede IK sänder sitt varma deltagande till familj och vänner.
Tre spännande händelser i helgen på EIP
2019-10-25 15:17
I helgen händer det saker x 3 på EIP..
Stora framgångar för våra juniorlag
2019-10-16 17:33

Matchreferat: IF BP drog det längsta strået i onsdagens final JDM damjuniorer - matchreferatet hittar du HÄR
Upplagt för dramatik i Södertälje
2019-10-12 09:27
Fotograf: FC Stockholm Internazionale
Assyriska FF blev för svåra för våra herrar i sista omgången. Det innebär div 2-säsongen nått sitt slut, MEN - vi har en stormatch kvar den 9/11 mot AIK i Svenska Cupen. Missa inte..! Läs mer här på hemsidan. 

Referat från matchen i helgen hittar du på herrarnas lagsida HÄR


Enskede IK - FC Stockholm Internazionale
2019-10-04 13:38
Match! I morgon lördag 5/10 kl. 14.00 EIP plan 1 - sista hemmamatchen i div 2 denna säsong för våra herrar. Som alltid fritt inträde för spelare och ledare i EIK-kläder!
Helena - vår lokala hjälte
2019-10-01 20:14
Helena Nordlöf som arbetar på Enskede IK:s kansli har vunnit utmärkelsen "Min Lokala Hjälte" - grymt jobbat Helena och stort grattis!Säsongsavslutning hemma i div 1 Södra Svealand damer!
2019-09-27 15:24
I morgon lördag 27/9 möter våra damer på hemmaplan EIP Sätra SK i sista matchen för säsongen. EIK har fast mark under fötterna och spelar även nästa säsong i div 1, medan Sätra hänger på nedflyttningsstrecket - upplagt för dramatik alltså..!

Tid: 13.00
Plats: Enskede IP plan 1

I vår kafeteria är kaffebryggaren laddad och toastjärnet står på uppvärmning, extrapriser på utvalda drickor har vi också. 

Ett stort tack till våra damer inklusive tränare och ledare för en väl genomförd säsong. 

Vi välkomnar varmt Sätra SK och publik till Enskede IP!
Ny i kafeterian - utökade öppettider
2019-09-17 18:42
Nu kan vi erbjuda våra medlemmar utökade öppettider i kafeterian!

Inger spelar i Enskedes gåfotbollslag. Förutom gåfotbollen är hon en flitig funktionär på seniormatcherna och har också barnbarn i EIK. Inger kommer till att börja med bemanna vår kafeteria från nu och oktober ut; tisdag, onsdag & torsdag mellan 15.00-17.00. Men inte nog med det!!!

Tack vare att vi nu kan öppna tidigare kan vi också erbjuda ett ”mellispaket” mellan klockan 15.00-17.00 för att underlätta för våra barn och ungdomar som har tidig träning dessa dagar - eller som kanske bara vill hänga lite på EIP och spela fotboll efter skolan.

Tänk så bra det blir ibland ❤️🖤
50 matcher på Enskede IP i helgen
2019-09-13 17:16
Som många vet så spelas det massor av fotbollsmatcher på Enskede IP. Det startar i kväll fredag 13/9 kl. 17.30 med match i P10, EIK Marin-Huddinge IF Gul 3 och avslutas på söndag 15/9 kl. 20.00 med match i P17, EIK-Hammarby. Däremellan 48 matcher till! Mitt i allt detta möter våra seniorlag...
EIK-Värmbols FC, lördag 7 sep kl 14.00
2019-09-06 14:28
Enskede IK:s herrar möter Värmbols FC från Katrineholm lördag 7/9. Plats Enskede IP plan 1, kl 14.00. Alltid fri entré för spelare och ledare i EIK-kläder!
Unikt dubbelmöte i helgen?
2019-08-30 10:05
Hur ofta ligger alla planeter i vårt solsystem i en rak linje? Svaret får du HÄR

Hur ofta inträffar ett dubbelmöte som nu i helgen? Kanske inte lika sällan, men å andra sidan, vem vet hur ofta..?..ta hursomhelst chansen att uppleva 50% av detta tillfälle på plats på Enskede IP när våra damseniorer möter Tyresö FF! 

Enskede IP 1, 31/8 kl. 14.00. 

(kolla gärna samtidigt i halvlek hur det går för våra herrseniorer borta mot Tyresö FF, samma datum och matchtid. Händer en gång vart 100 år kanske?)
Fotbollsglädje!
2019-08-27 15:45
Onsdag den 21/8 drog våra 5-åringars fotbollslek igång igen efter sommaren. Ren och skär fotbollsglädje under ledning av våra duktiga ledare från 04-gruppen!

Matilda Vinberg uttagen till F17 för-EM
2019-08-27 15:35
Matilda som ingår i Enskede IK:s damtrupp är uttagen till landslagstruppen som möter USA, Tyskland och Spanien i en fyrnationsturnering den 11-17 september i Halland och Skåne.
Enskede IP 24 augusti kl 14.00
2019-08-22 19:05
Div 2 Södra Svealand herrar, lördag 24/8 kl. 14.00 på EIP 1 - match mot Huddinge IF, en gammal antagonist som vi mött åtskilliga gånger. Vi har också andra kontaktytor i form av tränare och spelare som har vandrat mellan lagen. Huddinge IF verkar efter sommaren ha fått upp farten rejält, 4-2 mot FC Stockholm och 7-2 mot Södertälje inger respekt!  

Enskede IK önskar gästande Huddinge IF, domare, funktionärer, sponsorer
och publik välkomna till denna hemmamatch i division 2 Södra Svealand! 
Vi behöver funktionärer till Enskede IK-AIK
2019-08-22 16:29

Till den kommande hemmamatchen i Svenska Cupen mellan Enskede IK och AIK på Enskede IP ställs det högre krav än normalt på oss som matcharrangörer.

 

Vi behöver därför din hjälp för att genomföra denna oförglömliga publikfest! Kanske den största festen någonsin på Enskede IP..


KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG SOM FUNKTIONÄR

Enskede IK - FC Djursholm
2019-08-16 16:20
EIK:s damseniorer möter FC Djursholm i en viktig match där hemmaseger nästan är ett måste för att inte riskera att dras in i en kamp kring strecket i div 1 Södra Svealand.

Vi välkomnar vår publik och motståndare till Enskede IP lördag den 17/8 med matchstart kl. 14!
EIK möter IF BP i 2:a omgången av Svenska Cupen
2019-08-13 16:19
I morgon den 14/8 möter våra damseniorer IF BP i Svenska Cupen. BP spelar normalt i Elitettan och bjuder på ett tufft motstånd, men nog ska vi klara av dem på hemmaplan..?

Matchstart kl. 20.00 på EIP plan 1, kom och upplev fin fotbollsstämning i det sedan förra året nya och vackra arenaljuset som betjänar de allt mörkare augustikvällarna!
Dags för STOCKHOLM FOOTBALL CUP 2019 - EIK:s stora fotbollscup i Stockholm
2019-07-31 10:48
Cupen sponsras bland annat med Volvobilar från Bilia
Äntligen är det dags för ett av de absolut största arrangemangen som Enskede IK stått bakom - Stockholm Football Cup. Spelschemat och samtliga 17 klasser är klara och lagen börjar checka in från och med torsdag 1/8. 

De första matcherna går igång den 2 augusti kl. 9 fredag och cupen avslutas på Enskede IP på söndag 4 augusti med de sista finalerna ca. kl 16. Du hittar all info HÄR

Missa inte heller invigningen och konserten med Lennixx fredag kväll kl. 20 på Enskede IP!
Grattis till VM-bronset Magdalena!
2019-07-07 16:29
Vi gratulerar landslaget och Magdalena Eriksson med moderklubb Enskede IK till VM-bronset - grattis!
Kansliet i sommar
2019-07-01 12:22
Kansliet håller sommarstängt V27-31, begränsade öppettider V32 och öppet som vanligt igen från och med V33. Kafeterian är stängd fr.o.m. V27 och öppnar på vanliga tider igen från den 10/8.

(vid ev. behov av support maila till kansliet mailen kollas av någon gång/v)

Vid akuta frågor, se Krishanteringsplanen.

Kafeterian håller självklart också öppet under hela Stockholm Football Cup!

Trevlig sommar!
Sommarfotbollsskola V33 innan skolstart - platser finns kvar
2019-06-25 16:39
Det finns fortfarande platser kvar till vår populära sommarfotbollsskola - ANMÄL DIG HÄR
EIK i din mobil!
2019-06-25 11:15
Jonas i P04 vit har gjort snygga bakgrundsbilder med EIK-logga till din mobil. 

LÄS MER HÄR och ladda ner bilder

För info om hur du gör med Androidmobil - KLICKA HÄR
Tre hemmamatcher för våra a-lag på Enskede IP denna vecka
2019-06-24 11:08
Vi avslutar sommaren med tre hemmamatcher på raken. Varva VM-fotbollen med fotboll live på Enskede IP med ditt favoritlag Enskede IK!

- I kväll 24/6 kl. 19.00 möter våra herrseniorer Södertälje i Div 2 Södra Svealand.
- På lördag 29/6 kl. 14.00 har våra herrar match hemma igen, denna gång mot IFK Aspudden-Tellus.
- Och på söndag 30/6 kl. 16.00 möter våra damseniorer Örebro SK Söder i Div 1 Södra Svealand. 

Alltid fritt inträde för spelare och ledare i EIK-kläder! Varmt välkomna.
Matilda Vinberg uttagen till F16-landslaget
2019-06-17 16:47
EIK-spelaren Matilda Vinberg har av förbundskapten Pia Sundhage tagits ut till F16-landslaget som spelar en turnering 1-9 juli där F16-landslagen från England, Nederländerna och Finland deltar. 

Lycka till Matilda!
Anmäl dig till sommarens fotbollsskola 2020 - Enskede IK Summer Camp!
2019-06-17 16:40
Enskede IK i samarbete med Stadium och Adidas, Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder samt Stadsholmen presenterar stolt sommarens fotbollsskola Enskede Summer Camp ⚽

Samma verksamhet och ledare som tidigare men nytt namn och i egen regi!

Boende i Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Stockholmshem erbjuds förmånliga rabatter! (publiceras inom kort)

Enskede IK - Triangelns IK, EIP 15 juni kl. 14
2019-06-14 23:52
Sommarväder och fotboll på Enskede IP - kom och se våra damer möta Triangelns IK i div 1 Södra Svealand.

Enskede IP
Lördag 15 juni kl 14.00

Som alltid fritt inträde för spelare och ledare i EIK-kläder - varmt välkomna.

Lycka till i Halmstad Agnes!
2019-06-11 16:23
Agnes Axelsson Thonérfelth från Dam J kommer för StFF att representera Enskede IK i utvecklingslägret i Halmstad 23-28 juni. EIK önskar Agnes roliga och utvecklande fotbollsdagar!
Lycka till i VM Magdalena!
2019-06-11 13:53
Magdalena Eriksson till vänster, Julia Zigiotti Olme till höger.
Ikväll möter det svenska damlandslaget Chile i den första gruppspelsmatchen i VM. I den uttagna truppen finns Stockholmstjejerna Magdalena Eriksson (moderklubb Enskede IK) och Julia Zigiotti Olme (moderklubb Bollstanäs SK). Vi önskar Sverige stort lycka till i VM!

Läs tweeten från StFF HÄR
Enskede F06 till VM!
2019-06-10 14:07

I morgon tisdag den 11/6 är det dags för damlandslagets premiär i fotbolls-VM i Frankrike. Som stöd på resan har SvFF i vanlig ordning beställt fotbollslåtar som peppar, stöttar och bygger upp stämningen i och runt arenorna.

Och nu är det klart att Enskedes F06:s bidrag "Starka Stolta Underbara" kommit med som en officiell VM-låt!

Matchdags igen
2019-06-07 14:37
Glassboxen är fylld och gräsmattan är grön - välkommen till Enskede IP i morgon 8 juni kl. 14.00 för match i Div 2 Södra Svealand mellan Enskede IK och Assyriska FF.

Som alltid; fritt inträde för spelare och ledare i EIK-kläder.
EIK "The Movie"
2019-06-04 13:58
Måndag kväll den 27 maj samlades ett härligt gäng EIK-spelare för en filminspelning; initierad, arrangerad och fixad av Linda R i sponsorgruppen med stor hjälp av Mats L från samma grupp. Bakom kameran stod ett  professionellt filmteam bestående av David Bexelius och Pär Eliasson. Stort tack för er ideella insats för EIK!
Filmen är under klippning och har premiär så småningom..

EIK riktar ett stort tack till alla inblandade som gjorde detta möjligt.
2019-05-29 16:07

Vi är glada att hälsa mäklarna Husman Hagberg Enskede välkomna som sponsorer till EIK. Om du går i säljtankar kontakta gärna dem för en förutsättningslös diskussion. För varje bostad som medlemmar i EIK säljer genom dem så skänks 2500:- till EIK.


Du hittar Husman Hagberg HÄR

A-lagens matcher i helgen
2019-05-29 15:00
- I morgon torsdag 30 maj möter våra herrar Newroz FC, kl 14.00, plats EIP 1.

- På lördag 1 juni möter våra damer P18 IK från Gotland, kl 12.00, plats EIP 1.

Alltid fritt inträde för spelare och ledare i EIK-kläder. Kom och njut av försommar, fotboll och en glass, toast eller fika i kafeterian på Enskede IP i helgen!
Enskede IK:s verksamhetsbeskrivning
2019-05-28 16:16
Under 2018-19 har EIK:s styrelse, kansli och sektioner arbetat fram en sammanhållen beskrivning av Enskede IK:s verksamhet som vi nu publicerar på hemsidan. Där hittar du bland mycket annat kort historik, värdegrund, verksamhetsidé, policys och inte minst en beskrivning av Enskedemodellen. 

Till dig som medlem, ledare, tränare, spelare, förälder samt alla andra - läs den!

Hemmamatchdags
2019-05-17 16:30
Kom och se EIK möta Tyresö FF - första hemmamatchen på plan 1:s naturgräs för våra herrar. I morgon lördag 18 maj på EIP kl. 14. Som vanligt, fritt inträde för ledare och spelare i EIK-kläder!
Hemmamöte med serieledaren i div 1
2019-05-10 11:45
Hemmapremiär på gräset på plan 1! 

Älvsjö AIK toppar Div 1. Södra Svealand damer tillsammans med Telge United FF. Ett tufft hemmamöte där våra spelare får något att bita i, och då menar vi inte gräset...

I morgon lördag 11 maj kl. 14 på Enskede IP - varmt välkomna.

Som vanligt  - fritt inträde för ledare och spelare i EIK-kläder!


SFC funkisar – sista chansen!
2019-05-09 11:38
Anmälningarna till Stockholm Football Cup fortsätter att komma in och det ser ut att bli en häftig folkfest i sommar! Det kommer en hel del både nationella och internationella gäster till fotbollscupen den 1-4 augusti. Enskede IK är arrangör, Enskede IP är cupcentrum och det är roligt att se att föreningen finns representerad i de flesta klasserna. Så kom och var med på eventet och tjäna samtidigt en slant!
Premiär för våra fotbollsspelare födda 2014
2019-05-08 20:28
I soligt majväder tog alla våra knattar födda 2014 - iförda nya snygga fotbollströjor - sina första pass i fotbollslek ledda av våra duktiga 04:or som ledare och under överinseende av projektledarna Moa Wettby och Mathias Vieira. En stor dag på Enskede IP!
Dags igen för hemmamatch
2019-05-03 14:38
Våra herrar möter Arameisk-Syrianska IF i morgon lördag 4 maj, kl. 14.00 på EIP 2. Kom och heja!

Som vanligt  - fritt inträde för ledare och spelare i EIK-kläder!
Enskede möter Södersnäckorna lördag 27 april!
2019-04-26 15:27
Ett derby bland flera andra, men ett som spelarna taggar till lite extra inför..!

Kom och titta när våra damer möter Södersnäckorna, ett lag innehållande idel ädel fotbollsadel, för att nämna bara en i deras trupp så har vi Kristin "Kicki" Bengtsson med 157 landskamper, VM- och EM-silver samt två Diamantbollar i bagaget. Men visst är vi det bättre laget...

Som vanligt fritt inträde för ledare och spelare i EIK-kläder!

Plats: EIP 2
Datum: Lördag 27 april
Tid: 14.00
Mitti skriver om Stockholm Football Cup
2019-04-24 15:46
Tidningen Mitt i har träffat vår cupgeneral Jonas Dyrke för en intervju om SFC, den stora cupen i sommar den 1-4 augusti och som startats upp i Enskede IK:s regi.
Adidas Trials på Enskede IP idag kl. 16-?
2019-04-24 14:55
Teknikbana, speedshooting och 20% rabatt på alla fotbollsskor som du kan testa på plats! Benskydd ingår i priset vid köp av skor!
Kenny Pavey till Enskede IK
2019-04-21 09:47
Med bl.a. allsvenska meriter från AIK kommer han att engagera sig i Enskedes juniorverksamhet som tränare samt som spelare i herrarnas a-lag. Redan annandag påsk ingår han i truppen i hemmamatchen mot AFK Linköping - kom och se!

Som vanligt fritt inträde för alla spelare och ledare i EIK-kläder. Matchstart kl.13 på EIP 2.

Läs mer HÄR och HÄR på Fotbollskanalen om Kenny och Enskede IK. 
Seriepremiär hemma för Enskedes damer! Lördag 13 april kl 14
2019-04-12 14:40
I morgon lördag har nu också vårt damseniorlag hemmapremiär mot Hässelby SK FF! Ytterligare ett hett och spännande "derby" alltså. Plats Enskede IP, plan 2, i morgon lördag kl. 14.00. Ledare och spelare i EIK-kläder har fritt inträde!

Kom till EIP i morgon och missa inte heller att kika in i vår kafeteria, ommålad och iordningsställd av EIK:s nya samarbetspartner MÅLARMÄSTARN
Snart startar vi upp vår Knatteverksamhet!
2019-04-05 12:16
Snart startar vi upp vår Knatteverksamhet och först ut är barn födda 2013, sedan barn födda 2014. Missa inte anmälan, det finns fortfarande platser kvar, även till äldre grupper. 

Anmälan gör du på vår hemsida HÄR

Vid frågor kontakta helena(at)enskedeik.nu
Seriepremiär hemma för Enskedes herrar! Lördag 6 april kl 13
2019-04-05 11:50
I morgon lördag har vårt herrseniorlag hemmapremiär mot IFK Haninge, säsongen inleds alltså med ett hett och spännande "derby". Plats Enskede IP, plan 2, i morgon lördag kl. 13.00. Ledare och spelare i EIK-kläder har fritt inträde!

Kom till EIP i morgon och missa inte heller att kika in i vår kafeteria, ommålad och iordningsställd av EIK:s nya samarbetspartner MÅLARMÄSTARN

Missa inte heller damernas hemmapremiär nästa helg!
Mattias Nyberg uttagen till P16/03 4-nationsturnering i Belgien
2019-04-04 12:52
Mattias Nyberg
Förbundskapten Tomas Turesson har tagit ut Mattias Nyberg från Enskede IK till svenska landslagstruppen P16/03 Future Team som åker till Belgien 14-19 april för en 4-nationsturnering där Sverige, Belgien, Tjeckien och Danmark deltar. Enskede IK gratulerar och önskar stort lycka till!
Matilda Vinberg uttagen till F16 UEFA-turnering i Slovenien
2019-03-26 15:01
Matilda Vinberg
Förbundskapten Pia Sundhage har tagit ut Matilda Vinberg från Enskede IK till svenska landslagstruppen F16 som åker till Slovenien 8-16 april för en turnering i regi av UEFA. Enskede IK gratulerar och önskar stort lycka till!
BLI MEDLEM
Ladda ner medlemsappen!
Nyheter från våra lag
Pojkar 09 Svart, 11/04 19:33 
Pojkar 09 Svart, 10/04 20:14 
Pojkar 09 Röd, 05/04 17:50 
Pojkar 09 Svart, 01/04 08:29 
Flickor 11 Svart, 30/03 11:21 
Herrlaget, 24/03 09:03 
EIK Summer Camp, 15/03 15:57 
P17:1, 11/03 20:15