Vill du börja spela fotboll? Anmäl dig här!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Enskede IK
Est 1914

Enskedemodellen
Enskedemodellen handlar i grund och botten om hur en verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en väl fungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är baserat på forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet kring spelarutveckling samt barns och ungdomars psykiska, fysiska och sociala utveckling. Övergången till Enskedemodellen klubbades i Enskede IK:s styrelse våren 2014. Enskedemodellen är en levande modell och vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra den.
 
Enskedemodellens uppdaterade tio punkter hittar du HÄR.
 
Varför Enskedemodellen?
Som många andra föreningar vill Enskede IK att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt. Föreningen ser som sin uppgift att fostra fotbollsspelare och medmänniskor. Enskede IK ska stå för tillit, ärlighet, samarbete och gemenskap. 
 
Enskede IK tror att Enskedemodellen, i enlighet med idrottsforskningen, skapar en optimal miljö för spelarutveckling; en miljö där spelaren känner sig trygg och där fotbollen upplevs som någonting lustfyllt. Vi menar att glädje är inlärningens viktigaste komponent. Att skapa duktiga fotbollsspelare handlar om att förstärka deras kärlek till fotbollen. En spelare som älskar fotboll lever med bollen och tar alla tillfällen som finns att spela. Den organiserade och instruktörsledda träningen är viktig, men för att bli en riktigt bra fotbollsspelare är spontanspelet också mycket viktigt. Därför är tränarens viktigaste uppgift att stimulera motivationen och passionen hos den enskilda spelaren. 
 
Vidare vill Enskede IK skapa ett livslångt intresse för fotbollen. Vår målsättning är att en spelare efter avslutad ”karriär” väljer att engagera sig i föreningen som tränare, ledare eller förtroendevald. Vi tror att det är det bästa sättet för att skapa en hållbar och fungerande verksamhet. 
 
Vill du läsa mer om sådant vi samlat ihop kring Enskedemodellen klicka HÄR. Då kommer du till sidan www.enskedemodellen.se där det finns info och tips hur du som ledare, tränare och förälder kan eller ska göra, tänka och agera. Till din hjälp finns också våra fotbollsansvariga på kansliet
 
OBS enskedemodellen.se uppdateras inte för närvarande så i vissa delar kan det ha hänt saker sedan det skrevs. Vi har i EIK under 2020 och 2021 bland mycket annat arbetat med att uppdatera Enskedemodellens punkter, tolv punkter har blivit tio.
 
Nedan följer en kort sammanfattning om vad Enskedemodellen står för samt hur det tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Läs också vår verksamhetsbeskrivning där vi beskriver vår verksamhet som helhet i Enskede IK.
 
Enskede IK:s verksamhetsidé
 
Enskede Idrottsklubb (Enskede IK) erbjuder sina medlemmar en bred utbildning och verksamhet med ambitioner inom fotboll och futsal från barn till senior. Vi bidrar till en livslång glädje, engagemang och god fotbollsutveckling genom att skapa förutsättningar för att så många som möjligt spelar och engagerar sig så länge som möjligt. Genom att ta ett socialt ansvar i vårt närområde vill vi fostra goda samhällsmedborgare och bidra till samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs inom ramen för Enskedemodellen.
 

Vision - dit vi siktar

 

Enskede IK ska vara:

• En förening för alla – Alla får chansen, bredd och mångfald ger bättre resultat på sikt.

• En förening med ambitioner – Vi har en tydlig plan och struktur för de som har höga ambitioner med sin fotboll.

• En förebild för andra – Enskedemodellen gör oss till förebilder och inspirerar andra föreningar.

• En mötesplats för livet – Ett självklart och långsiktigt val för fotboll, kamratskap och socialt engagemang..
 

Övergripande mål - hit riktas våra resurser

 

Våra övergripande långsiktiga mål fram till 2023 leder mot vår vision:

 

• Enskede IK är en av Sveriges största fotbollsföreningar genom att erbjuda barn och ungdomar goda möjligheter att börja spela fotboll och sedan behålla, stimulera och utveckla spelarna genom barn-, ungdoms- och juniorverksamheterna upp till och med senioråldern. För äldre erbjuder vi gåfotboll.

 

• Enskedemodellen är välkänd, självklar och genomsyrar hela föreningen och dess verksamhet. Enskedemodellen säkerställer att fotbollsverksamheten bedrivs på både bred och hög nivå som gör att alla medlemmar känner sig välkomna.

 

• Enskede IK genomför ett professionellt elitförberedande arbete och representationslagen ska spela på en nivå som gör att vi behåller och motiverar ungdomar i våra egna led att stanna kvar i föreningen. Våra representationslag baseras till stor del på spelare som har utbildats i vår egen ungdomsverksamhet.   

 

• Enskede IP är en mötesplats som erbjuder goda och lämpliga idrottsytor och lokaler för gemenskap som skapar samhörighet, stärker föreningskänslan och skapar en trygg miljö för alla barn, ungdomar och vuxna i Enskede IK. Tillgång till planer och träningstider ska fördelas rättvist inom åldersgrupper och mellan kön.
 
Enskedemodellens fundament
I Enskedemodellen står individens utveckling i fokus där vi jobbar med prestationsmål istället för resultatmål. På så sätt kan alla spelare kliva av som vinnare efter matchen oavsett vad resultatet blev. Det gör också att spelarna kan känna att de har presterat bra under matchen och med egna ord kan förklara varför de är nöjda med sin insats. 
 
Vi verkar för en trygg miljö där spelaren vågar misslyckas och där vi tillåter att spelaren får utveckla sin kreativitet genom att göra på sitt eget sätt. Tränarens uppgift är inte att påpeka misstagen utan att stimulera och peppa till att få spelaren att vilja fortsätta utvecklas. Det enda misslyckandet är att inte försöka en gång till.  
 
Vi anser att en spelare inte bara ska ha rätt fysiska och psykiska förutsättningar, de sociala förutsättningarna är minst lika viktiga. Förutom att spelaren ska lära sig tekniska och taktiska moment på fotbollsplanen handlar fotbollsutbildning i Enskede IK också social utveckling. Det handlar exempelvis om att förstå och acceptera att alla spelare i ett lag inte har samma förmåga att klara av alla moment. Istället för att skylla en förlust på en enskild spelare lär sig istället alla spelare att ta förlusten som ett lag, peppa varandra och att försöka hjälpa varandra att bli så bra som möjligt.  Detta är ovärderliga kunskaper såväl i samhället som inom idrotten. 
 
Vi tror inte på tidig selektering där träningsgrupper i en förening splittras eller där unga talanger värvas till elitsatsande storklubbar. Det är för det allra mesta negativt både för den utvalda spelaren och för den bortvalda spelaren. Istället tror vi på att heterogena och spretiga grupper är det bästa för fotbollsutvecklingen, då forskning har visat att kompisar är lika viktigt som fotbollskunnande för att en spelare ska fortsätta spela fotboll. 
 
Verksamheten
Träningsgrupper
I Enskedemodellen bildas förstalag vid 16-års ålder för pojkar och 15 års ålder för flickor. Uttagningarna börjar året innan och där gör spelarna själva ett aktivt val om vilken väg man vill pröva, ambition eller generell grupp. Anledningen till åldern för bildande av förstalag är att de allra flesta då har passerat den tillväxtspurt, där man växer som mest, vilket gör att bedömningen av vem som är duktig blir mer rättvis. Risken att spelare slutar minskar därför.
 
Uttagningarna till förstalag är frivillig. Spelaren bestämmer själv om hen vill utsätta sig för urvalsprocessen. Om spelaren själv väljer att inte delta i en förstalagsuttagning får hen fortfarande spela i föreningen i det generella spåret. Inga dörrar till varken förstalag eller seniorlag stängs, utan verksamheten fortsätter som vanligt. Ambitionen är att spelarna som inte tillhör förstalaget fortsätter att erbjudas lika bra träning och utveckling som de spelare som tillhör förstalaget. 
 
Upp till 15/16-års ålder ingår spelaren i en träningsgrupp men kan erbjudas matchspel på olika nivåer inom åldersgruppen. För att stimulera spelare som för tillfället behöver utmaningar på en alternativ nivå förespråkar Enskede IK ett nära samarbete mellan åldersgrupperna i föreningen där man samarbetar kring lag som är anmälda på olika nivåer i Sanktan. På så sätt kan alla spelare få spela på en nivå som passar dem, både kunskaps- och ambitionsmässigt. 
 
Träningsupplägg
Enskedemodellen handlar i första hand inte om strikta riktlinjer vad gäller träning, däremot anser vi att det är några principer man som tränare bör hålla sig till och respektera när det kommer till planering av träning. 
 
  • Individen står alltid i centrum. Alla människor är unika och bara för att en spelare är 10 år på pappret betyder det inte nödvändigtvis att spelaren är 10 år ur ett fysiskt och/eller psykiskt perspektiv. Saker som till exempel när på året man är född eller hur tidigt/sent man kommer i puberteten påverkar den fysiska och psykiska mognaden. Det är viktigt att respektera genom att inte bedöma spelaren genom andra utan genom dess egen förmåga och prestation. Ge därför feedback på insatsen istället för på resultatet (t ex ”jättebra pendlat när du sköt” istället för ”vilket snyggt mål”). 
 
  • Sen specialisering. Fotboll är en idrott där så kallad sen specialisering är den bästa vägen till framgång enligt forskningen. Det innebär att barn och ungdomar inte bör göra en ensidig satsning på fotbollen förrän de har uppnått en ålder av minst 15/16 år. Tillåt och uppmuntra därför spelare att hålla på med andra idrotter/aktiviteter eftersom det är lika utvecklande för fotbollen. Bestraffa inte barn som multisportar eller prioriterar andra aktiviteter framför fotbollen genom att inte låta dem vara med på matchen, vi tror istället att barnet förblir motiverat och därmed utvecklas mer om barnet själv får bestämma hur mycket fotboll som hen spelar. Det betyder inte samma sak som en kravlös verksamhet, utan bara att vi anser att fotbollsutveckling kan ske på en mängd olika sätt. 
 
  • "Perception-Understanding-Decision-Action". Vi tror på att spelaren utvecklas bäst om hen självständigt får ta ett beslut vad som bör göras i en viss situation, istället för att du som tränare skriker ut det. Försök att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla spelare att många gånger under en träning ställas inför situationer där de själva tvingas lösa problem som uppstår. Om du anser spelaren borde löst problemet på ett annat sätt, låt spelaren ställas inför samma situation igen men med nya förutsättningar (t ex att man bara får passa bollen framåt i planen).
 
  • Vi går efter devisen ”Låt alla träna så mycket de vill, men inte på andras bekostnad”. Det betyder att även om en spelare väljer att inte komma på alla träningar får hen fortfarande spela match. 

  • Matchning på alla nivåer. För att en spelare ska utvecklas tror vi på en träningsmodell som vi kallar "25-50-25". Det betyder att spelaren 25 procent av tiden ställs inför övningar/matcher där hen får dominera, 50 procent av tiden ställs inför övningar/matcher där hen utsätts för konkurrens och de flesta befinner sig på samma nivå samt 25 procent av tiden ställs inför övningar/matcher som är mycket tuffa och där spelaren verkligen får kämpa för att hinna med. 

 

Utbildade tränare
Enskedemodellen bygger på att våra ledare utbildar sig. Förutom utbildning stödjer de fotbollsansvariga på kansliet tränarna i dess verksamhet. Dessa personer ser till att samtliga tränare får den hjälp de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet och utveckla sina spelare. 
 
Ökat fokus på barn- och ungdomsfotbollen
Med Enskedemodellen har vårt fokus på barn- och ungdomsfotbollen ökat jämfört med innan. Vi riktar mer resurser för att barn- och ungdomsverksamheten ska kunna bli så bra som möjligt. Föreningen har anställt en sportchef vars uppgifter bland annat handlar om att ta fram en spelarutbildningsplan samt säkerställa att alla tränare på barn- och ungdomssidan får det stöd och den hjälp som krävs för att de ska kunna följa Enskedemodellens krav.  
 

Mixade lag i Enskede IK

Enskede IK har, i och med införandet av Enskedemodellen, tagit ett nytt grepp om barn- och ungdomsfotbollen. Föreningen har utifrån den forskning som finns försökt att ta reda på hur man egentligen bedriver barn- och ungdomsverksamheten på bästa sätt: hur man ska träna, vad man ska träna på och hur lagen ska se ut.

 

Enskede IK har sedan tidigare valt att ta steget ifrån en elitsatsning och istället satsa på bredden för att behålla fler spelare högre upp i åldern. Just nu pågår diskussion och utredning kring om man ska ha mixade lag, där flickor och pojkar spelar tillsammans. I den forskning som hittills har tagits fram finns inget som talar mot mixade lag, tvärtom gynnar det samtliga spelare och bidrar till att skapa en mer inkluderande fotboll.

 

– Det finns ingenting som visar att man har en fördel av att tillhöra ett visst kön i sitt fotbollsspelande innan man når puberteten. Istället är det andra fördelar som när på året man är född, eller motorisk förmåga som avgör fotbollsprestationen, säger Mats Wistedt, föreningens sportchef.

 

– Däremot finns det tyvärr mycket myter kring tjejers och killars fotbollsspelande som inte alls stämmer, som att killar skulle vara mer prestationsinriktade och tjejer mer sociala. De föreställningarna riskerar att förstärkas om vi delar in fotbollen i en tjej- och en killverksamhet. Därför tittar vi nu på hur en könsblandad verksamhet upp till puberteten kan se ut, fortsätter Mats.

 

Hur verksamheten med mixade lag ska se ut håller på att tas fram i sportkommittén och kommer att införas tidigast säsongen 2018.

     
Vill du inleda ett samarbete och sponsra Enskede IK och Enskedemodellen? Tveka inte att kontakta oss!