Vill du börja spela fotboll? Anmäl dig här!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Enskede IK
Est 1914

Enskedemodellen
Enskedemodellen handlar i grund och botten om ett förändrat synsätt på hur en verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en välfungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är helt och hållet baserat på dagens forskning kring bland annat spelarutveckling samt barns psykiska, fysiska och sociala utveckling. Övergången till Enskedemodellen klubbades i Enskede IK:s styrelse våren 2014. Enskedemodellen är en levande modell, vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra denna och få alla bitar av Enskedemodellen på plats.

Enskedemodellens tolv punkter hittar du HÄR.

Vill du läsa mer om Enskedemodellen klicka HÄR. Då kommer du till sidan www.enskedemodellen.se där det finns massor av info och tips hur du som ledare, tränare och förälder kan eller ska göra, tänka och agera.

Varför Enskedemodellen?
Som många andra föreningar vill Enskede IK att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt. Föreningen ser som sin uppgift att fostra fotbollsspelare och medmänniskor. Enskede IK ska stå för tillit, ärlighet, samarbete och gemenskap. 

Enskede IK tror att Enskedemodellen, i enlighet med idrottsforskningen, skapar en optimal miljö för spelarutveckling; en miljö där spelaren känner sig trygg och där fotbollen upplevs som någonting lustfyllt. Vi menar att glädje är inlärningens viktigaste komponent. Att skapa duktiga fotbollsspelare handlar om att förstärka deras kärlek till fotbollen. En spelare som älskar fotboll lever med bollen och tar alla tillfällen som finns att spela. Den organiserade och instruktörsledda träningen är viktig, men för att bli en riktigt bra fotbollsspelare är spontanspelet helt avgörande. Därför är tränarens viktigaste uppgift att stimulera motivationen och passionen hos den enskilda spelaren. 

Vidare vill Enskede IK skapa ett livslångt intresse för fotbollen. Vår målsättning är att en spelare efter avslutad ”karriär” väljer att engagera sig i föreningen som tränare, ledare eller förtroendevald. Vi tror att det är det bästa sättet för att skapa en hållbar och fungerande verksamhet. 

Nedan följer en kort sammanfattning om vad Enskedemodellen står för samt hur det tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. 

Enskede IK:s verksamhetsidé
Enskede Idrottsklubb (Enskede IK) erbjuder sina medlemmar en bred utbildning och verksamhet med ambitioner inom fotboll och futsal från knatte till senior. Vi bidrar till en livslång glädje, engagemang och god fotbollsutveckling genom att skapa förutsättningar för att så många som möjligt spelar och engagerar sig så länge som möjligt. Genom att ta ett socialt ansvar i vårt närområde vill vi fostra goda samhällsmedborgare och bidra till samhällsutvecklingen. Verksamheten bedrivs inom ramen för Enskedemodellen.

Enskede IK:s vision
Enskede IK ska vara den förening som är: ”Bäst i Sverige på att skapa möjligheter för varje individ att utvecklas och nå sin fulla fotbollspotential”. Genom att ge varje spelare möjlighet att utvecklas i sin egen takt så skall också fler spelare med kapacitet till spel på en högre nivå kunna tas fram.

Enskedemodellens fundament
I Enskedemodellen står individens utveckling i fokus där vi jobbar med prestationsmål istället för resultatmål. På så sätt kan alla spelare kliva av som vinnare efter matchen oavsett vad resultatet blev. Det gör också att spelarna kan känna att de har presterat bra under matchen och med egna ord kan förklara varför de är nöjda med sin insats. 

Vi verkar för en trygg miljö där spelaren vågar misslyckas och där vi tillåter att spelaren får utveckla sin kreativitet genom att göra på sitt eget sätt. Tränarens uppgift är inte att påpeka misstagen utan att stimulera och peppa till att få spelaren att vilja fortsätta utvecklas. Det enda misslyckandet är att inte försöka en gång till.  

Vi anser att en spelare inte bara ska ha rätt fysiska och psykiska förutsättningar, de sociala förutsättningarna är minst lika viktiga. Förutom att spelaren ska lära sig tekniska och taktiska moment på fotbollsplanen handlar fotbollsutbildning i Enskede IK också social utveckling. Det handlar exempelvis om att förstå och acceptera att alla spelare i ett lag inte har samma förmåga att klara av alla moment. Istället för att skylla en förlust på en enskild spelare lär sig istället alla spelare att ta förlusten som ett lag, peppa varandra och att försöka hjälpa varandra att bli så bra som möjligt.  Detta är ovärderliga kunskaper såväl i samhället som inom idrotten. 

Vi tror inte på tidig selektering där träningsgrupper i en förening splittras eller där unga talanger värvas till elitsatsande storklubbar. Det är för det allra mesta negativt både för den utvalda spelaren och för den bortvalda spelaren. Istället tror vi på att heterogena och spretiga grupper är det bästa för fotbollsutvecklingen, då forskning har visat att kompisar är lika viktigt som fotbollskunnande för att en spelare ska fortsätta spela fotboll. 

Verksamheten
Träningsgrupper
I Enskedemodellen bildas förstalag vid 16-års ålder (uttagningarna börjar vid 15 år). Anledningen är att de allra flesta då har passerat den tillväxtspurt, där man växer som mest, vilket gör att bedömningen av vem som är duktig blir mer rättvis. Risken att spelare slutar minskar därför.

Uttagningarna till förstalag är frivillig. Spelaren bestämmer själv om hen vill utsätta sig för urvalsprocessen. Om spelaren inte blir uttagen eller själv väljer att inte delta i en förstalagsuttagning får hen fortfarande spela i föreningen. Inga dörrar till varken förstalag eller seniorlag stängs, utan verksamheten fortsätter som vanligt. Ambitionen är att spelarna som inte tillhör förstalaget fortsätter att erbjudas lika bra träning och utveckling som de spelare som tillhör förstalaget. 

Upp till 15/16-års ålder ingår spelaren in en träningsgrupp men erbjuds matchspel med flera olika spelare och åldersgrupper. För att stimulera spelare som behöver utmaningar på en högre nivå förespråkar Enskede IK ett nära samarbete mellan åldersgrupper i föreningen där spelare som kommit långt i sin fotbollsutveckling kan erbjudas match- eller träningsspel med spelare ett år äldre. På så sätt kan alla spelare få spela på en nivå som passar dem, både kunskaps- och ambitionsmässigt. 

Träningsupplägg
Enskedemodellen handlar i första hand inte om strikta riktlinjer vad gäller träning, däremot anser vi att det är några principer man som tränare bör hålla sig till och respektera när det kommer till planering av träning. 

  • Individen står alltid i centrum. Alla människor är unika och bara för att en spelare är 10 år på pappret betyder det inte nödvändigtvis att spelaren är 10 år ur ett fysiskt och/eller psykiskt perspektiv. Saker som till exempel när på året man är född eller hur tidigt/sent man kommer i puberteten påverkar den fysiska och psykiska mognaden. Det är viktigt att respektera genom att inte bedöma spelaren genom andra utan genom dess egen förmåga och prestation. Ge därför feedback på insatsen istället för på resultatet (t ex ”jättebra pendlat när du sköt” istället för ”vilket snyggt mål”). 

  • Sen specialisering. Fotboll är en idrott där så kallad sen specialisering är den bästa vägen till framgång enligt forskningen. Det innebär att barn och ungdomar inte bör göra en ensidig satsning på fotbollen förrän de har uppnått en ålder av minst 16 år. Tillåt och uppmuntra därför spelare att hålla på med andra idrotter/aktiviteter eftersom det är lika utvecklande för fotbollen. Bestraffa inte barn som multisportar eller prioriterar andra aktiviteter framför fotbollen genom att inte låta dem vara med på matchen, vi tror istället att barnet förblir motiverat och därmed utvecklas mer om barnet själv får bestämma hur mycket fotboll som hen spelar. Det betyder inte samma sak som en kravlös verksamhet, utan bara att vi anser att fotbollsutveckling kan ske på en mängd olika sätt. 

  • "Perception-Understanding-Decision-Action". Vi tror på att spelaren utvecklas bäst om hen självständigt får ta ett beslut vad som bör göras i en viss situation, istället för att du som tränare skriker ut det. Försök att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla spelare att många gånger under en träning ställas inför situationer där de själva tvingas lösa problem som uppstår. Om du anser spelaren borde löst problemet på ett annat sätt, låt spelaren ställas inför samma situation igen men med nya förutsättningar (t ex att man bara får passa bollen framåt i planen).

  • Vi går efter devisen ”Låt alla träna så mycket de vill, men inte på andras bekostnad”. Det betyder att även om en spelare väljer att inte komma på alla träningar får hen fortfarande spela match. 

  • Matchning på alla nivåer. För att en spelare ska utvecklas tror vi på en träningsmodell som vi kallar "25-50-25". Det betyder att spelaren 25 procent av tiden ställs inför övningar/matcher där hen får dominera, 50 procent av tiden ställs inför övningar/matcher där hen utsätts för konkurrens och de flesta befinner sig på samma nivå samt 25 procent av tiden ställs inför övningar/matcher som är mycket tuffa och där spelaren verkligen får kämpa för att hinna med. 


Utbildade tränare
Enskedemodellen bygger på att alla våra ledare utbildar sig. All utbildning som tränare och lagledare får bekostas av föreningen. Förutom utbildning finns det också resurser ute bland lagen som stödjer tränarna i dess verksamhet. Dessa personer har inget eget lag utan ser till att samtliga tränare får den hjälp de behöver för att kunna bedriva en bra verksamhet och utveckla sina spelare. 

Ökat fokus på barn- och ungdomsfotbollen
Vi ökar vårt fokus på barn- och ungdomsfotbollen jämfört med innan. Vi riktar mer resurser för att barn- och ungdomsverksamheten ska kunna bli så bra som möjligt. Vi har anställt en sportchef vars uppgifter bland annat handlar om att ta fram en spelarutbildningsplan samt säkerställa att alla tränare på barn- och ungdomssidan får det stöd och den hjälp som krävs för att de ska kunna följa Enskedemodellens krav.  

Mixade lag i Enskede IK

Enskede IK har, i och med införandet av Enskedemodellen, tagit ett nytt grepp om barn- och ungdomsfotbollen. Föreningen har utifrån den forskning som finns försökt att ta reda på hur man egentligen bedriver barn- och ungdomsverksamheten på bästa sätt: hur man ska träna, vad man ska träna på och hur lagen ska se ut.


Enskede IK har sedan tidigare valt att ta steget ifrån en elitsatsning och istället satsa på bredden för att behålla fler spelare högre upp i åldern. Just nu pågår diskussion och utredning kring om man ska ha mixade lag, där flickor och pojkar spelar tillsammans. I den forskning som hittills har tagits fram finns inget som talar mot mixade lag, tvärtom gynnar det samtliga spelare och bidrar till att skapa en mer inkluderande fotboll.


– Det finns ingenting som visar att man har en fördel av att tillhöra ett visst kön i sitt fotbollsspelande innan man når puberteten. Istället är det andra fördelar som när på året man är född, eller motorisk förmåga som avgör fotbollsprestationen, säger Mats Wistedt, föreningens sportchef.


– Däremot finns det tyvärr mycket myter kring tjejers och killars fotbollsspelande som inte alls stämmer, som att killar skulle vara mer prestationsinriktade och tjejer mer sociala. De föreställningarna riskerar att förstärkas om vi delar in fotbollen i en tjej- och en killverksamhet. Därför tittar vi nu på hur en könsblandad verksamhet upp till puberteten kan se ut, fortsätter Mats.


Hur verksamheten med mixade lag ska se ut håller på att tas fram i sportkommittén och kommer att införas tidigast säsongen 2018.

     
Vill du inleda ett samarbete och sponsra Enskede IK och Enskedemodellen? Tveka inte att kontakta oss!