Inga lätt att tippa årets Enskede IK, se ställningen efter 14 matcher
Carina Edström 7
Erik Werner 7
Göran Jaccopucci 7
Göran Siggeson 7
Magnus Pettersson 6
Jerth Fjellman 6
Ronny Frej 6
André Frej 6
Carl Flodén 6
Göran Tingström 6
Torsten Wernholm 6
Göran Stolperud 6
Christer Olsson 6
Claes Håkansson 5
Björn Avernäs 5
Lennart Persson 2 5
Björn Wahrén 5
Per Wallin 5
Jörgen Håkansson 5
Arnold Gustavsson 5
Benny Karlsson 5
Dan Sundberg 1 5
Rolf Hellström 5
Olle Hallberg 5

Namn M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 MÅL Plac.
Rolf Svensson 2 1 1 1 x x 1 1 1 2 x 1 x 2 1 x 1 1 1 1 2 x x 1 1 x 1 38 6
Karolina Månsson 1 1 1 x 2 1 x 2 2 1 2 x 1 x 2 1 1 2 x 2 x 1 2 2 1 x 35 8
Olle Hallberg 1 1 1 x 2 1 2 1 x x 1 2 2 x 1 x 1 1 1 1 x 1 x 1 1 x 31  
Dan Sundberg 2 1 1 1 2 x 2 1 1 x x 1 2 1 1 1 x 1 1 x 2 x 2 1 1 1 1 38 8
Christian Ericson 1 1 1 2 2 2 x 1 x x 1 2 1 1 1 1 2 x 1 2 1 x x 1 1 1 43 7
Tommy Adnell 1 1 x 1 1 1 2 x 1 1 2 x 1 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 x 1 1 37 8
Rolf Hellström 1 1 x 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 x 1 x 1 2 1 1 x 1 1 1 1 x 28 10
Lars Wiking 1 1 x x 2 2 2 x 2 x 1 2 x 1 1 1 1 x 1 1 x 1 x 1 1 1 37 8
Thomas Björkman 1 1 2 1 x 1 2 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 2 1 2 x 45 5
Rolf Svensson 1 1 x 1 1 1 x x 1 2 1 1 1 x 1 1 x x 2 1 2 1 2 1 2 1 x 40 7
Ulla Rehnström 1 x 1 1 2 2 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 2 2 2 2 x 2 1 1 1 40 4
Torsten Wernholm 1 x 1 1 2 2 2 2 x x x 2 x 1 1 1 2 x 1 1 1 1 1 1 1 1 36 8
Ulf Tegge 1 x 1 2 1 x x 2 1 1 x x 1 x x 1 1 x 1 x 1 1 x x 1 1 36 7
Jimmy Jansson 1 x x 1 1 1 x 1 1 1 x 2 1 x x 1 1 x x 2 1 x 2 1 1 1 40 7
Björn Avernäs 1 x x 1 2 1 2 1 x 1 x x x 1 x x 1 1 1 x x 1 2 1 x 1 35 9
Göran Siggeson 1 x x 1 2 1 2 2 1 x 1 2 x 1 x 1 1 x 1 2 2 1 x 1 x 1 29 11
Roald Ahlström 1 x x 1 2 x 2 1 1 1 1 1 2 1 x x 1 1 1 2 2 x 1 1 1 x 42 8
Leif Gribe 1 x x x 2 x 2 x 2 1 x x 2 1 2 1 x 1 1 2 1 x 1 1 1 1 42 8
Lennart Persson 1 1 x x 2 x 2 2 2 1 1 x 2 1 1 1 1 2 x 1 x x 2 1 1 x 1 43 4
Mattias Månsson 1 x x 2 2 1 2 1 1 1 x 1 1 1 x 1 x x 1 1 1 x x 1 1 1 38 9
Christer Heinonen ¨1 x x 2 2 x x 1 1 x x 1 1 1 x x 1 1 1 2 1 1 x 1 x 1 36 8
Ove Parnestam 1 x 2 1 1 2 2 x x 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 x 2 1 45 5
Ove Lansén  1 x 2 1 x 2 x x 1 x x 2 x 1 x 1 x 1 x 2 x x 1 x x 1 41 9
Christer Olsson 1 x 2 1 2 1 x 1 x 1 x 1 x x 2 1 x 1 1 x 1 1 2 1 x 1 36 8
Peter Stolperud 1 x 2 1 2 1 x x 1 1 x 1 1 1 1 1 1 x 1 2 x 1 2 1 1 1 30 10
Göran Stolperud 1 x 2 1 2 1 x 2 1 x 1 2 2 1 x 2 1 1 x 2 2 x 2 x 2 1 38 7
Björn Wahrén 1 x 2 1 2 2 x x 1 2 1 x 2 1 x 1 x 1 1 x 1 1 1 1 x 1 41 6
Magnus Pettersson 1 x 2 x 2 1 2 x 1 2 1 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 x 1 33 10
Björn Israelson 1 1 x 2 x 2 2 x x 2 1 1 2 2 1 1 1 1 x 1 2 x 1 1 1 x 1 37 10
Björn Israelson 2 1 x 2 x 2 2 x x 2 1 1 2 2 1 1 1 1 x 1 2 x 1 1 1 x 1 37 10
Sven Johnsson 1 x 2 2 1 x 2 x 1 1 1 x 2 1 1 1 1 1 1 2 x x 2 2 x 1 35 11
Ann-Cathrine Svensson 1 1 x 2 2 x 1 2 1 2 1 1 1 x 1 x 1 x 1 1 2 x 2 2 2 x 1 37 5
Ann-Cathrine Svensson 2 1 x 2 2 x 1 2 x 2 1 1 2 x 1 1 1 x 1 2 2 1 x 2 1 x 1 41 7
Ribbo 1 x 2 2 x 2 2 1 1 x 1 2 1 1 1 1 1 1 1 x 1 x 1 1 2 1 41 3
Annika Frej 1 x 2 2 2 2 1 x 2 1 1 x 1 1 2 2 x 1 x 1 1 2 1 2 1 1 48 5
Håkan Hägerth 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 42 2
Sören Lindberg 1 2 1 2 x 1 x 1 1 1 x 2 1 1 x 1 2 1 1 2 x 1 x 2 1 1 36 5
Ronny Frej 1 2 x 1 2 x x 1 2 x 2 2 2 1 2 x 1 1 1 2 1 x 2 1 2 1 45 6
Benny Karlsson 1 2 x x 1 1 2 2 1 x x 1 x 1 2 x x 2 1 2 1 x 2 1 1 x 38 7
Göran Tingström 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 19 5
Amalia Källberg 1 2 2 x x 1 x 1 x 1 x 1 1 1 2 x x x 2 x 1 x 1 1 1 1 39 8
Jonas Månsson 1 2 2 x x 1 x 1 x 1 x 1 1 1 2 x x x 2 x 1 x 1 1 1 1 37 8
Carina Edström 1 2 2 x 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 x 1 1 1 2 x 1 1 1 x 2 31 10
Claes Håkansson 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 x x 1 2 x 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 37 6
Carl Flodén x 1 1 1 x 1 2 2 2 x 2 1 2 x 2 1 1 2 1 x 2 1 2 x 1 2 31 10
Helena Nordlöf x 1 1 2 x 1 1 2 x 1 1 1 2 1 x 1 1 x 1 1 1 x 2 x 1 1 37 7
Björn Börjesson x 1 1 2 x x 2 1 2 x 1 2 1 1 x 1 1 1 2 x 2 2 1 1 2 1 36 8
Mikael Brandstam x 1 1 2 2 x 2 x 1 1 1 2 x 1 x 1 x 2 1 x 2 x 1 2 2 1 28 10
Peo Gaasvik x 1 x x 1 1 2 1 x 1 1 2 x 1 2 1 1 1 1 x x 1 x 1 1 1 40 7
Peter Matic x 1 x 2 2 1 2 x 1 1 1 x x 1 x 1 1 x 1 2 x 1 1 1 x 1 41 11
Thomas Bengtsson x 1 2 x x 1 2 1 2 1 x 2 x 1 1 1 x x 1 2 1 x x 1 1 1 37 10
Jörgen Håkansson x 1 2 x 2 x 2 1 2 1 x 2 x 2 1 2 1 1 2 1 2 x 1 1 x 1 36 11
Eva Lansén x x 1 x 2 1 2 1 1 1 1 x x x x x x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 39 12
Jan Aspefjord x x 1 2 1 2 2 1 x 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 x 1 1 2 1 40 9
Willy Jelbe x x 1 2 x 1 2 2 2 1 x 2 1 x x 1 2 x 1 1 1 2 x 2 x 1 33 6
Lennart Persson 2 x x 1 2 2 1 x 2 1 1 x 2 2 1 1 1 2 x 1 2 x 2 1 1 x 1 38 6
Jerry Söderström x x 2 2 1 1 x x 2 1 1 x 2 1 1 1 x 1 1 x 1 x 2 2 x 1 31 9
Georg Celinskis x x 2 2 2 x 2 2 2 x 1 x 2 1 x 1 1 x 1 1 1 x 1 1 x x 32 10
Martin Månsson x 2 1 1 1 2 2 1 x 1 1 1 x 1 x 2 1 1 1 2 1 x x x 2 1 36 9
Dan Sundberg 1 x 2 2 1 1 x x 1 1 1 1 x 2 1 1 1 x 1 1 1 1 2 1 x 1 1 40 7
Erik Werner x 2 2 x 1 1 2 2 x 2 1 x x 1 1 1 1 x 1 1 x 1 x 1 x 1 35 7
Per Wallin x 2 2 x 2 1 2 1 2 1 1 x x 1 2 1 1 1 1 x 1 x x 1 1 1 36 9
André Frej x 2 2 2 1 1 2 2 x 2 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x x 2 2 2 x 40 9
Mats Jansson x 2 2 2 x 2 2 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 2 x 1 1 1 x 1 41 6
Göran Jaccopucci 2 x 2 2 2 1 2 2 1 x x 1 2 x 1 1 1 x 1 1 x 1 2 1 1 2 21 12
Arnold Gustavsson 2 x 2 2 2 x x 2 x 1 1 x x 1 x 1 1 1 1 2 1 1 x 1 2 2 30 11
Jerth Fjellman 2 2 1 x 2 1 2 x x x 1 1 x 1 x 1 2 1 x 2 1 2 1 x x 1 27 8