Medlemsavgift 2017
2017-04-20 13:03
Klubben ber oss påminna de som ev ännu inte har betalt medlemsavgiften att göra det så snart som möjligt. Man får annars "som spelare inte representera Enskede IK, varken i träning eller match. Spelaren är heller inte försäkrad."